Bilindik Düşmana Yeni Strateji: Zeytin Dalı Operasyonu

Bilindik Düşmana Yeni Strateji: Zeytin Dalı Operasyonu

Tüm gücünü Afrin kent merkezinde toplayan ve büyük bir meskûn mahal savaşına hazırlanan terör örgütü, ilçe merkezinde de üç yönden kuşatmaya alındı. Aynı süreçte kırsal alanda çok noktada savunma yapmak zorunda kalan örgüt, TSK’nın teknolojik üstünlüğü ile henüz muharip hale gelmeden etkisiz hale getirilen militanları nedeniyle zayıf düştü.

Bir Gece Vakti Novakşot

Bir Gece Vakti Novakşot

Bütün iyileri tüketen, profesyonel işgal ve hırsızlıklar üzerinde duran, her an yeni bir trajedi üreten bu yerleşik düzen içinde o sokak hafızı çocukların da Filistin’de taş atarak büyüyen çocukların da Suriye’de kimyasal silahlarla öldürülen çocukların da yerinin olmadığını biliyoruz artık. Onlar bu kokuşmuş düzenin görmekten kaçındığı marjinalleri.

İNSAMER Bahar Dönemi Kriz Atölyesi Başlıyor!

İNSAMER Bahar Dönemi Kriz Atölyesi Başlıyor!

2018 Bahar dönemi Kriz Atölyesinde küresel sistemdeki krizleri tartışmak üzere 4 haftalık bir çalışma yapılacaktır. Programın temel amacı farklı ülke ve bölgelerde yaşanan çok boyutlu krizlerin sınır aşan etkilerini anlamak ve ilgililere yol gösterici olmaktır.

Yedinci Yılında Küreselleşen Suriye Dramı

Yedinci Yılında Küreselleşen Suriye Dramı

2011 yılından itibaren İran'ın, 2012 yılından sonra da ABD'nin örtülü ve açık müdahaleleri, 2015 yılında Rusya'nın askerî müdahalesi ve Körfez ülkelerin muhaliflere olan desteğini giderek azaltması, hatta bizzat kendi aralarında yaşadıkları sorunları Suriye sahasına taşımaları, Suriye'yi büyük kargaşaların ve bölgesel hesaplaşmaların görüldüğü bir alana dönüştürdü.

Mısır'da İnsan Hakları ve Tora/Akrep Hapishanesi

Mısır'da İnsan Hakları ve Tora/Akrep Hapishanesi

Uluslararası toplum ve devletler Mısır’a hem sivil hem de diplomatik yönden baskı yaparak başta Tora/Akrep Hapishanesi olmak üzere Mısır’da yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulması ve bu tür olayların sorumlularının cezalandırılması için gerekli adımları atmalı; bu konu gerekirse BM’de görüşülerek Mısır’a yaptırım uygulanmasının önü açılmalıdır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Suriye’nin Mahpus Kadınları ve Vicdan Konvoyu

Suriye’nin Mahpus Kadınları ve Vicdan Konvoyu

02 Mart 2018

Vicdan Konvoyu'nun  yola çıkma amacı: “Kadınların Suriye’de savaşın başından bu yana yaşadığı işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlarına dikkat çekmek; Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrıda bulunmak ve girişim başlatmak; tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek”.

Doğu Guta’nın Akıbeti Halep Gibi Olmasın

Doğu Guta’nın Akıbeti Halep Gibi Olmasın

21 Şubat 2018

Doğu Guta bölgesi, 4 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu kent, son bir haftadır yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüşmek üzere.


İslamofobi ve İslamohobi Arasında Batı

İslamofobi ve İslamohobi Arasında Batı

07 Mart 2018

Batı'da yaşayan Müslüman nüfustaki kademeli artış, çok uzak olmayan bir tarihte, bugün sayıları fazla olmadığı halde sesleri yüksek çıkan İslamofobik kişilerden ziyade, Müslümanların ve Müslümanları sevmekte olan “İslamoHOBİK” kişilerin daha fazla olacağını göstermektedir.

Avrupa’da Çokkültürlülüğün Çöküşü ve Müslümanlar

Avrupa’da Çokkültürlülüğün Çöküşü ve Müslümanlar

23 Şubat 2018

Müslüman kimliğe sahip bireylere yönelik Avrupa’nın ön yargılı ve saldırgan tutumu yükselen bir çizgide sürmüştür. 1930’lu yıllardakine benzer bir şekilde faşizm dalgasının Avrupa’da kademe kademe ilerliyor olması; göçmenlere, bilhassa Müslümanlara yönelik olumsuz tavrın endişe verici boyutlara ulaşmasına neden olmuştur.


İslamofobi ve İslamohobi Arasında Batı

İslamofobi ve İslamohobi Arasında Batı

07 Mart 2018

Batı'da yaşayan Müslüman nüfustaki kademeli artış, çok uzak olmayan bir tarihte, bugün sayıları fazla olmadığı halde sesleri yüksek çıkan İslamofobik kişilerden ziyade, Müslümanların ve Müslümanları sevmekte olan “İslamoHOBİK” kişilerin daha fazla olacağını göstermektedir.

Keşmir 2017 İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu

Keşmir 2017 İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu

09 Ocak 2018

2017 yılında, özellikle öğrenci protestoları Keşmir Vadisi’nin tüm bölgelerinde yayıldı. Bu protestolar esnasında yüzlerce öğrenci yaralanırken birçoğu da tutuklandı. Bunun üzerine pek çok okul günlerce, bazı bölgelerde ise haftalarca eğitime kapatıldı.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

12 Ocak 2017

​​​​​​​Dünyanın gündemine oturan Halep’i ve yaşanan drama daha fazla sessiz kalınamayarak Aralık 2016’da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ve 4000 bin aracın katıldığı “Halep’e Yol Açın” konvoyunu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay ile konuştuk.

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.

Uyuşturucu Mücadelesi Mahalle ve Okuldan  Başlar

Uyuşturucu Mücadelesi Mahalle ve Okuldan Başlar

11 Ocak 2018

Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu ile tanışma yaşı giderek düşüyor. 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız.Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılmasında büyük görev eğitim ve sosyal kurumlarımıza düşüyor.