A Model Solution for Al-Quds: Justice & Umar’s Assurance of Safety

A Model Solution for Al-Quds: Justice & Umar’s Assurance of Safety

For the last century, al-Quds has been witnessing one of the most cruel periods of its history again. The only thing that the city and the people living in the region need is justice. So justice, is both the remedy for the current problems and the one key to possess the city in the long-run.

Kudüs: Trump’ın Kıyamet Senaryosu

Kudüs: Trump’ın Kıyamet Senaryosu

İslam dünyası ülkelerinin yüksek sesle Kudüs meselesini müdafaa etmeleri, gelecekteki hukuki ve siyasi haklar açısından tarihe not düşen önemli veriler olacaktır.

Keşmir’de Demografik Değişim Korkusu

Keşmir’de Demografik Değişim Korkusu

1954 yılında Hindistan Anayasası’na eklenen 35A Maddesi, Jammu ve Keşmir’de mülk ve toprak edinmeyle ilgili düzenlemeleri ve kamusal işleyişi Jammu ve Keşmir Eyalet Yasama Meclisi yetkisine bırakırken, bu durum Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından 1961’de tartışılmaya başlandı ve bugüne dek çözümlenemeyen bir sorun olarak kaldı.

Avrupa ve Müslümanlar

Avrupa ve Müslümanlar

Avrupa’da Müslümanlık denildiğinde akla ilk gelen şey tarihsel tecrübeden ötürü hep rekabet olmuştur. Bu durum, Avrupa ile İslam arasındaki ilişkinin Hristiyanlık ve İslam arasındaki tarihsel çatışmanın yeni bir türü veya bir devamı olarak algılanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?

Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?

Mevcut insani düzenin büyük bir kısmının Batılı aktörlerin elinde olduğu düşünüldüğünde devletlerin yaşadığı güvenlik endişelerinin haksız olmadığı söylenebilir. İnsancıl sektördeki yardım aktörlerinin yüksek teknolojik yeniliklere erişim sağlayabilmesi kamu ve özel sektörün bu alanda finansal yatırımlar yapmasıyla mümkün olacaktır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
A Model Solution for Al-Quds: Justice & Umar’s Assurance of Safety

A Model Solution for Al-Quds: Justice & Umar’s Assurance of Safety

13 Aralık 2017

For the last century, al-Quds has been witnessing one of the most cruel periods of its history again. The only thing that the city and the people living in the region need is justice. So justice, is both the remedy for the current problems and the one key to possess the city in the long-run.

Avrupa ve Müslümanlar

Avrupa ve Müslümanlar

04 Aralık 2017

Avrupa’da Müslümanlık denildiğinde akla ilk gelen şey tarihsel tecrübeden ötürü hep rekabet olmuştur. Bu durum, Avrupa ile İslam arasındaki ilişkinin Hristiyanlık ve İslam arasındaki tarihsel çatışmanın yeni bir türü veya bir devamı olarak algılanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.


Keşmir’de Demografik Değişim Korkusu

Keşmir’de Demografik Değişim Korkusu

05 Aralık 2017

1954 yılında Hindistan Anayasası’na eklenen 35A Maddesi, Jammu ve Keşmir’de mülk ve toprak edinmeyle ilgili düzenlemeleri ve kamusal işleyişi Jammu ve Keşmir Eyalet Yasama Meclisi yetkisine bırakırken, bu durum Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından 1961’de tartışılmaya başlandı ve bugüne dek çözümlenemeyen bir sorun olarak kaldı.

Avrupa ve Müslümanlar

Avrupa ve Müslümanlar

04 Aralık 2017

Avrupa’da Müslümanlık denildiğinde akla ilk gelen şey tarihsel tecrübeden ötürü hep rekabet olmuştur. Bu durum, Avrupa ile İslam arasındaki ilişkinin Hristiyanlık ve İslam arasındaki tarihsel çatışmanın yeni bir türü veya bir devamı olarak algılanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.


Kudüs: Trump’ın Kıyamet Senaryosu

Kudüs: Trump’ın Kıyamet Senaryosu

08 Aralık 2017

İslam dünyası ülkelerinin yüksek sesle Kudüs meselesini müdafaa etmeleri, gelecekteki hukuki ve siyasi haklar açısından tarihe not düşen önemli veriler olacaktır.

Suudi Arabistan’ın Varoluşsal Krizi

Suudi Arabistan’ın Varoluşsal Krizi

21 Kasım 2017

Suudi Arabistan’da yaşananları hanedan içi çatışma ve çekişmeyi de aşan bir sürecin parçası olarak görmek gerekmektedir. Şu bir gerçektir ki, statükocu Suudi Arabistan artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

12 Ocak 2017

​​​​​​​Dünyanın gündemine oturan Halep’i ve yaşanan drama daha fazla sessiz kalınamayarak Aralık 2016’da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ve 4000 bin aracın katıldığı “Halep’e Yol Açın” konvoyunu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay ile konuştuk.

Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?

Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?

01 Aralık 2017

Mevcut insani düzenin büyük bir kısmının Batılı aktörlerin elinde olduğu düşünüldüğünde devletlerin yaşadığı güvenlik endişelerinin haksız olmadığı söylenebilir. İnsancıl sektördeki yardım aktörlerinin yüksek teknolojik yeniliklere erişim sağlayabilmesi kamu ve özel sektörün bu alanda finansal yatırımlar yapmasıyla mümkün olacaktır.

Daha Etkili Bir İnsani Yardım Sistemi İçin

Daha Etkili Bir İnsani Yardım Sistemi İçin

22 Kasım 2017

Günümüzde yaşanan insani krizler oldukça karmaşık bir hal almıştır. Bu krizlerden etkilenen insan sayısındaysa son 10 yılda iki katından daha fazla bir oranda artış yaşanmıştır. Bugün insani yardım sistemi, ortaya çıkan krizlerin etkilerinin giderilmesi ve önlenmesi hususunda ciddi bir arayış içindedir.

İnsani Gelişme ve Gelişemeyen Toplumlar

İnsani Gelişme ve Gelişemeyen Toplumlar

19 Ekim 2017

İnsani gelişememe noktasında başta etnik azınlıklar olmak üzere, yoksul coğrafyalardaki yerli halklar, mülteciler ve göçmenlerle dışlanmış, hukuki, siyasi ve insani anlamda korunmaya muhtaç gruplar öne çıkmaktadır.

Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?

Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?

01 Aralık 2017

Mevcut insani düzenin büyük bir kısmının Batılı aktörlerin elinde olduğu düşünüldüğünde devletlerin yaşadığı güvenlik endişelerinin haksız olmadığı söylenebilir. İnsancıl sektördeki yardım aktörlerinin yüksek teknolojik yeniliklere erişim sağlayabilmesi kamu ve özel sektörün bu alanda finansal yatırımlar yapmasıyla mümkün olacaktır.

Daha Etkili Bir İnsani Yardım Sistemi İçin

Daha Etkili Bir İnsani Yardım Sistemi İçin

22 Kasım 2017

Günümüzde yaşanan insani krizler oldukça karmaşık bir hal almıştır. Bu krizlerden etkilenen insan sayısındaysa son 10 yılda iki katından daha fazla bir oranda artış yaşanmıştır. Bugün insani yardım sistemi, ortaya çıkan krizlerin etkilerinin giderilmesi ve önlenmesi hususunda ciddi bir arayış içindedir.

İHH Perspektifinden Afrika Deneyimleri ve Sorun Alanları

İHH Perspektifinden Afrika Deneyimleri ve Sorun Alanları

24 Temmuz 2017

İHH olarak 20 yıldır manevi motivasyonlarımızdan biri olan ve inancımızın bize yüklemiş olduğu kardeşlik vizyonumuzun bir parçası olarak Afrika’dayız. Zira biz inanıyoruz ki, inancımız bize coğrafi bölgesi, derisinin rengi, dini, mezhebi ne olursa olsun kardeşlerimizle bir ve beraber olmamız gerektiğini söylüyor.