İdeoloji ile Jeopolitik Gerçekler Arasında İran’ın Filistin Politikaları

İdeoloji ile Jeopolitik Gerçekler Arasında İran’ın Filistin Politikaları

İran’ın İslam dünyasında ve Ortadoğu’da eski imajını tekrar kazanabilmesi için Arap ve Filistin kamuoyunda ciddi bir yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bunun için öncelikle Filistin davasına destek konusundaki samimiyetini kanıtlaması gerekecektir. Suriye rejimine verdiği desteği hep İsrail tehlikesiyle mücadele konseptine bağlayan İran, ciddi bir inandırıcılık sınavı vermektedir. Bu sınavın en zor sorusu ise, Filistin davasındaki pragmatist çizginin ne derece sürdürüleceği konusundadır.

Balkanlar’da Etnik Sınırlara Göre Toprak Değişimi Tartışmaları

Balkanlar’da Etnik Sınırlara Göre Toprak Değişimi Tartışmaları

Balkanlar’da yaşanan kanlı çatışmalar sonucunda parçalanan eski Yugoslavya’nın ardından kurulan ülkeler, bağımsızlıklarını 1974 Yugoslavya Anayasası’nda belirlenen sınırlarına göre ilan ettiler. Ancak bugün üzerine tartışılan paylaşım planında; aynı millete mensup insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelere göre etnik sınırlar çizilmesi durumunda, ortaya mevcut siyasi sınırlardan oldukça farklı bir tablo çıkarıyor. Bu farklılık da Balkan ülkelerinde aşılması zor sorunların kaynağı niteliğinde.

Afrika’da Gerileyen Batı

Afrika’da Gerileyen Batı

Batılı ülkeler Afrika’nın nabzını tutmakta açık bir şekilde başarısızlık göstermeye devam ediyor. Zenginliklerini sömürge modeli üzerinden elde eden bu ülkeler Afrika için hiçbir kalkınma modeli önerememeleri bir yana Çin, Hindistan ve Türkiye gibi aktörleri kötülemekten de geri durmuyorlar. Batılı küresel medya organları Afrika ile yakınlaşan tüm kesimleri kısa yoldan yeni-sömürgeci olarak damgalıyor. Bu kesimlerin algılamakta zorlandıkları şey ise, Afrika’daki Doğu-Batı dengesinin hızla Batı aleyhine değiştiği. Batı için kendi hegemonyasının sonuna işaret eden bu durumu kabullenmek ise elbette oldukça zor. 

Sovyet Sisteminden Ulus Devletlere: Orta Asya’da Eğitim

Sovyet Sisteminden Ulus Devletlere: Orta Asya’da Eğitim

Önce Çarlık Rusya’sının eğitim politikalarına daha sonra SSCB’nin ideolojik eğitim sistemine maruz kalan Orta Asya Türk cumhuriyetleri, bağımsızlıkla birlikte eğitim sistemlerini de kendi devlet düşüncelerine göre şekillendirmeye çalışmışlardır. İnsan kaynağı, ekonomik durum, siyasi otorite, nüfus yapısı gibi pek çok faktörde ayrışan bu genç cumhuriyetlerin içinde bulundukları koşullar eğitim sistemlerini belirlemede etkili olmuştur. Bu ülkelerin eğitim sistemlerinde pek çok ortak özellik bulunduğu gibi önemli farklılıklar da söz konusudur.

Anne Baba Kaybının Çocuk Üzerindeki Etkileri

Anne Baba Kaybının Çocuk Üzerindeki Etkileri

Çocukların duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimleri açısından ebeveynleri ile kurdukları ilişki, ileride sağlıklı bir yaşama sahip olmalarında oldukça önemlidir. Ebeveynlerinden birinin veya her ikisinin eksikliği çocuk için oldukça etkileyici sonuçlara sebep olabilir. Ancak babasızlığın getirebileceği psikolojik bozukluklar annelerin alabileceği bazı önlemlerle, annesizliğin getirebileceği psikolojik bozukluklar da babaların alabileceği bazı önlemlerle azaltılabilir ya da tamamen önlenebilir.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Suriye’nin Mahpus Kadınları ve Vicdan Konvoyu

Suriye’nin Mahpus Kadınları ve Vicdan Konvoyu

02 Mart 2018

Vicdan Konvoyu'nun  yola çıkma amacı: “Kadınların Suriye’de savaşın başından bu yana yaşadığı işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlarına dikkat çekmek; Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrıda bulunmak ve girişim başlatmak; tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek”.

Doğu Guta’nın Akıbeti Halep Gibi Olmasın

Doğu Guta’nın Akıbeti Halep Gibi Olmasın

21 Şubat 2018

Doğu Guta bölgesi, 4 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu kent, son bir haftadır yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüşmek üzere.


Hindistan Müslümanlarının Ulusal Eğitim Sürecine Katılımlarında Yaşanan Sıkıntılar

Hindistan Müslümanlarının Ulusal Eğitim Sürecine Katılımlarında Yaşanan Sıkıntılar

22 Haziran 2018

Müslümanlar ve Hindular arasındaki eğitim düzeyindeki fark, bağımsızlıktan 1960’lara kadar olan dönemde daha azken sonraki süreçte git gide açılmıştır. Buna sebep olan durumlar derin araştırmalara ihtiyaç duyarken, Hindistan devleti azınlıkların eğitimi konusunda, özellikle de ülkedeki en büyük azınlık olan Müslümanların eğitimi konusunda, aradaki farkı kapatmak için belli çalışmalar ve projeler gerçekleştirmektedir.

Demokratik ve Adil Bir Hindistan Mücadelesinde Bir Yargıç: Rajinder Sachar

Demokratik ve Adil Bir Hindistan Mücadelesinde Bir Yargıç: Rajinder Sachar

03 Mayıs 2018

Müslümanlara yönelik kitlesel saldırılar ve bunları engellemeye yahut sorumlularını cezalandırmaya yönelik devletin ilgisiz tutumu, Hindistan'daki Müslümanların zihninde ülke yönetimine duyulan güvensizliğin en temel nedenidir. Bütün bu uygulamalara ek olarak polis ve medyada, şiddete karışan Müslüman imajının sürekli öne çıkarılması, Müslüman toplumu hedef alan nefretin ciddi boyutlara ulaşmasında önemli bir etkendir.


Bangladeş’te Devlet Okulları ve Medreselerin Eğitimdeki Rolü

Bangladeş’te Devlet Okulları ve Medreselerin Eğitimdeki Rolü

1971 yılında Pakistan’dan bağımsızlığını ilan ettiğinde sınırları içerisinde 6.000 medrese bulunan Bangladeş’te, eğitimin ulusallaşması 1974 yılıyla başlamıştır. O döneme kadar bölgede ilköğretim seviyesinde eğitim verilen kurumlar ve buralarda çalışan öğretmenler bağımsızlıkla birlikte merkezî yönetimin kontrolüne alınmıştır. Bangladeş eğitim sisteminde hâlihazırdaki en ciddi problem öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakmasıdır.

Kaybettiklerimizi Yeniden Hatırlatan Bir Belde: Moro

Kaybettiklerimizi Yeniden Hatırlatan Bir Belde: Moro

08 Haziran 2018

Filipinler tarihi de diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi uzun ve acı bir sömürge dönemiyle gölgelenmiş. İslamiyetin Hristiyanlıktan daha önce ulaştığı bölge, İspanyol sömürge döneminde yoğun Hristiyanlaştırma faaliyetlerine maruz kalmış. Sömürge yönetimi döneminde tarihsel hafızası silinen Filipinler, hâlihazırda dünyanın en büyük Hristiyan nüfuslu üçüncü ülkesi. Sömürge izlerinin derinden hissedildiği ülkede Müslümanlar ise azınlık konumunda.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir. Klasik diplomasi ile çözülemeyen birçok sorun, sivil aktörlerce yürütülen insani diplomasi sayesinde sonuca ulaştır

Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

12 Ocak 2017

​​​​​​​Dünyanın gündemine oturan Halep’i ve yaşanan drama daha fazla sessiz kalınamayarak Aralık 2016’da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ve 4000 bin aracın katıldığı “Halep’e Yol Açın” konvoyunu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay ile konuştuk.

İdlib’de Büyük Bir İnsani Kriz Kapıda

İdlib’de Büyük Bir İnsani Kriz Kapıda

06 Eylül 2018

İdlib, Suriye’de geride kalan yedi yıllık savaşın son büyük hesaplaşma arenası olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin diplomatik çabaları söz konusu insani felaketin önünü alma yönünde; ancak Rusya, İran ve Esed rejiminin Astana’da alınan kararlara rağmen İdlib’e operasyon başlatmaları, bölgede büyük bir insani trajediye yol açacak görünüyor. Haliyle bu hamleyle hem son üç yılda bölgesel ve küresel anlamda oluşan yeni dinamiklerin altına dinamit konu

Etkin İnsani Yardım ve Şeffaflık

Etkin İnsani Yardım ve Şeffaflık

03 Eylül 2018

İnsani yardım sistemi içerisinde hukukun üstünlüğü, saydamlık, yansızlık, tarafsızlık, insancıllık gibi ilkelere ne ölçüde uyulduğu, hesap verme mekanizmalarının işlevsel olmasıyla belirlenebilir. Şeffaflık ya da saydamlık konusu, bireylerin insani yardım sistemine karşı güvenlerini sürekli canlı tutacak bir rol oynayacağından hayli hassas bir meseledir. Bu konuda hükümetlere, STK’ların denetim organları ile medyaya büyük görevler düşmektedir.

Filistin'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ve İnsani Bilanço

Filistin'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ve İnsani Bilanço

18 Temmuz 2018

İsrail ablukası altındaki Gazze’de dünya genelinde süregelen insani krizlerin en ağırlarından biri yaşanmaktadır. Milyonlarca Gazzelinin dramına sahne olan bölgede İsrail yıllardır pervasızca yürüttüğü her türlü uluslararası hukuk kuralı ihlaline devam etmektedir. Bu durumun bugün en güncel ve acı örneği ise, Filistinli grupların günler öncesinden planlanan Büyük Dönüş Yürüyüşü çağrısına katılmak için harekete geçmeleriyle yaşanmıştır.

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.

Uyuşturucu Mücadelesi Mahalle ve Okuldan  Başlar

Uyuşturucu Mücadelesi Mahalle ve Okuldan Başlar

11 Ocak 2018

Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu ile tanışma yaşı giderek düşüyor. 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız.Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılmasında büyük görev eğitim ve sosyal kurumlarımıza düşüyor.