2018 Dünyanın Çocuk Karnesi

2018 Dünyanın Çocuk Karnesi

Bir toplumun gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden olan “çocukların durumu” meselesi, dünya genelinde sıkıntılı bir görünüm arz etmektedir. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve şekillenmesinde mihenk taşı olan çocuk, 21. yüzyılda hâlâ şiddet, cinsel istismar ve benzeri yüz kızartıcı durumlarla karşı karşıyadır. Ayrıca korunmaya ve bakıma muhtaç olan çocuklar, taktikleri ve usulleri farklılaşan savaş ortamlarına ve bu ortamların fiziksel, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini zedeleyici varyasyonlarına şahitlik etmektedir.

Ebola Yeniden Gündemde

Ebola Yeniden Gündemde

Afrika’da korkulu rüya haline gelen ebola iki yıl aradan sonra yeniden gündemde. 2014-2016 arasında etkili olan ebola salgını, hatırlanacağı gibi başta Sierra Leone, Liberya ve Gine olmak üzere kıta genelinde toplam 11.300 insanın hayatına mal olmuştu. Umutlanmamıza sebep olabilecek tek şey ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014-2016 arasında Batı Afrika’da görülen salgından dolayı ebola konusunda artık oldukça tecrübe kazanmış olması.

Pakistan’da Eğitim ve Belli Başlı Sorunlar

Pakistan’da Eğitim ve Belli Başlı Sorunlar

Pakistan, 1947’de bağımsızlığını ilan ettiğinde hedeflerinden biri, zorunlu ücretsiz ilköğretimi tesis etmekti. 1973’te hazırlanan yeni anayasa çerçevesinde, lise eğitiminin de en kısa sürede zorunlu hale getirilmesi öngörülmüştü. Tüm bu düzenlemelerle yeni devletleşmiş ülkedeki insan gücünün en etkili şekilde kullanılması hedeflenmişti. Fakat insana ve geleceğe yapılan bir yatırım alanı olan eğitimin, süreklilik gerektiren bir süreç olduğu Pakistan’da göz ardı edilmiş ve yatırımların az yapıldığı bir alan olagelmiştir.

Dünya Gıda Krizi

Dünya Gıda Krizi

Hâlihazırda milyonlarca insanın hayatına etki eden gıda krizi sorununa, insan ırkının geleceğinin korunması adına acilen çözüm bulunmalıdır. Aksi takdirde dünyanın içinde bulunduğu mevcut kaotik durum her geçen gün daha da derinleşecek gibi görünmektedir.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması: Barış Sürecinin Sonu

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması: Barış Sürecinin Sonu

Filistin Otoritesi’nin yanında dünya genelindeki neredeyse tüm ülkeler Kudüs’ün doğusunu Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımlamaktadır. Yıllar boyunca Kudüs’te uluslararası bir yönetimi savunan ABD, bugün bu tavrından vazgeçerek kutsal şehri işgalci İsrail rejimine teslim etmektedir. Bu da iki-devletli çözümün ve zaten çökmüş olan barış sürecinin sonu anlamına gelmektedir.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Suriye’nin Mahpus Kadınları ve Vicdan Konvoyu

Suriye’nin Mahpus Kadınları ve Vicdan Konvoyu

02 Mart 2018

Vicdan Konvoyu'nun  yola çıkma amacı: “Kadınların Suriye’de savaşın başından bu yana yaşadığı işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlarına dikkat çekmek; Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrıda bulunmak ve girişim başlatmak; tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek”.

Doğu Guta’nın Akıbeti Halep Gibi Olmasın

Doğu Guta’nın Akıbeti Halep Gibi Olmasın

21 Şubat 2018

Doğu Guta bölgesi, 4 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu kent, son bir haftadır yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüşmek üzere.


Demokratik ve Adil Bir Hindistan Mücadelesinde Bir Yargıç: Rajinder Sachar

Demokratik ve Adil Bir Hindistan Mücadelesinde Bir Yargıç: Rajinder Sachar

03 Mayıs 2018

Müslümanlara yönelik kitlesel saldırılar ve bunları engellemeye yahut sorumlularını cezalandırmaya yönelik devletin ilgisiz tutumu, Hindistan'daki Müslümanların zihninde ülke yönetimine duyulan güvensizliğin en temel nedenidir. Bütün bu uygulamalara ek olarak polis ve medyada, şiddete karışan Müslüman imajının sürekli öne çıkarılması, Müslüman toplumu hedef alan nefretin ciddi boyutlara ulaşmasında önemli bir etkendir.

Almanya'da Müslümanlar

Almanya'da Müslümanlar

Almanya’ya ekonomik kazanç elde etmek ve bir süre sonra ülkelerine geri dönmek amacıyla giden Müslümanlar hâlâ orada yaşamaktadır. Bugüne kadar Almanya’da doğan kuşakların sağlıklı bir ortamda yetişmedikleri ülkede, gelecek nesillerin de benzer sorunlarla karşılaşacağı düşünülmektedir. Müslümanların yaşadıkları sorunlarda ilk günden bu yana çok az bir iyileşme kaydedilmiştir. Bunun altında yatan sebep ise, Almanya’nın onları hâlâ kalıcı görmemesidir.


İslamofobi ve İslamohobi Arasında Batı

İslamofobi ve İslamohobi Arasında Batı

07 Mart 2018

Batı'da yaşayan Müslüman nüfustaki kademeli artış, çok uzak olmayan bir tarihte, bugün sayıları fazla olmadığı halde sesleri yüksek çıkan İslamofobik kişilerden ziyade, Müslümanların ve Müslümanları sevmekte olan “İslamoHOBİK” kişilerin daha fazla olacağını göstermektedir.

Keşmir 2017 İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu

Keşmir 2017 İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu

09 Ocak 2018

2017 yılında, özellikle öğrenci protestoları Keşmir Vadisi’nin tüm bölgelerinde yayıldı. Bu protestolar esnasında yüzlerce öğrenci yaralanırken birçoğu da tutuklandı. Bunun üzerine pek çok okul günlerce, bazı bölgelerde ise haftalarca eğitime kapatıldı.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir. Klasik diplomasi ile çözülemeyen birçok sorun, sivil aktörlerce yürütülen insani diplomasi sayesinde sonuca ulaştır

Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

Halep Konvoyu ve İnsani Yardım

12 Ocak 2017

​​​​​​​Dünyanın gündemine oturan Halep’i ve yaşanan drama daha fazla sessiz kalınamayarak Aralık 2016’da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ve 4000 bin aracın katıldığı “Halep’e Yol Açın” konvoyunu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay ile konuştuk.

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.

Uyuşturucu Mücadelesi Mahalle ve Okuldan  Başlar

Uyuşturucu Mücadelesi Mahalle ve Okuldan Başlar

11 Ocak 2018

Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu ile tanışma yaşı giderek düşüyor. 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız.Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılmasında büyük görev eğitim ve sosyal kurumlarımıza düşüyor.