Avrupa ve Müslümanlar

Avrupa ve Müslümanlar

04 Aralık 2017

Giriş

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’ya yoğun bir göç dalgası başlamış ve Batı’nın içerisinde bulunduğu istihdam krizi nedeniyle Avrupa ülkeleri Türkiye, Afrika ve Güney Amerika gibi ülkelerden iş gücü ithal etme ihtiyacı duymuştur.[i] Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı bu krizin aşılması için farklı ülkelerden getirilen kişiler, çok uzun bir süre misafir işçi olarak değerlendirilip ülkelerine geri dönecekleri düşünülmüştür.[ii] Ancak bu beklentinin aksine, ekonomik büyümenin sağlanması için getirilen göçmenler, ülkelerine dönmedikleri gibi ailelerini de yanlarına almıştır.

Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin artan nüfus oranları, Avrupa’da etnik köken ve ırka dayalı şu an var olan endişelerin büyümesine neden olmuştur. Batı’nın söz konusu endişelerinin artmasının sebeplerine ilişkin yapılan yaygın yorumlardan biri de 1979 senesinde İran’da yaşanan İslam Devrimi ve muhtelif coğrafyalarda ortaya çıkan silahlı grupların İslam adına yaptıklarını iddia ettikleri eylemlerdir.[iii] Ancak aslında Batı’nın Müslüman göçmenlere yönelik endişesinin temelinde bambaşka bir sebep vardır. Uzmanlar, Batı ekonomilerini tekerlekleri ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak dönen bir bisiklete benzetmektedir ve bu bisiklette meydana gelebilecek en ufak bir yavaşlama; demokrasi, bireysel özgürlükler, toplumsal hoşgörü gibi bütün değerlerini sarsacaktır.

Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik darboğaz sebebiyle sahip olduğuna inandığı bu değerleri sallanmaya başlayan Batı toplumu,[iv] iktisadi anlamda kalkınmaya başladığı andan itibaren Müslüman coğrafyalardan ithal ettiği ucuz iş gücünü artık istememektedir. Ekonomik anlamda istihdam edilmek üzere bu ülkelere getirilen yabancı işçiler, Batı’da refah seviyesinin düşme belirtileri üzerine istenmeyen kişiler haline gelmiştir. Bu refah ve zenginliğe “Müslüman ortak” istemeyen ve giderek daraldığını düşündüğü serveti paylaşmaktan kaçınan Batı, hızla yabancı düşmanlığına sığınmıştır.

Raporu tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 


[i] Karoly Lorant, “The Demographic Challenge in Europe”, Economist, Nisan 2005, s. 11.

[ii] R. Demet Gündüz, Orhan Koçak, “Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İçerilmelerine Etkisi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, s. 66.

[iii] “Europe: Integrating Islam”, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/europe-integrating-islam

[iv] Rachel Nuwer, “How Western Civilization Could Collapse”, BBC Future, http://www.bbc.com/future/story/20170418-how-western-civilisation-could-collapse