Balkan Kriz Raporu

10 Temmuz 2016

Balkanların çekirdeği sayılabilecek bölgeyi ele aldığımız bu raporda Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerinin küçük bir fotoğrafını çekmek istedik. Bu altı ülkenin Arnavutluk hariç beşi, Yugoslavya’nın dağılmasıyla zaman içinde ortaya çıkan devletlerdir. Aynı zamanda mevcut Balkan denkleminde birbirine sorunlar ve genel konular bakımından en çok benzeyen, iç içe geçmiş komşu ülkeler yumağıdır.

Diğer Balkan ülkelerinden ayrıştıkları, ilk bakışta görülebilen birçok ortak özellikleri bulunmaktadır. Örneğin bir Bulgaristan ve Hırvatistan bu ülkeler kümesinden bambaşka noktalarda yer almaktadır. Kuşkusuz Hırvatistan’ın kaderini Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın kaderinden ayıramayız. Ama Hırvatistan’ın ait olduğu değer dünyası onu farklı bir yola çekmektedir. Keza Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan klasik bir Balkan ülkesi olmayı aşan hususiyetlere sahiptir. Dolayısıyla çok rahat söyleyebiliriz ki, Balkanlar ve geleceği dediğimiz zaman ilk olarak anlamamız gereken, hâlihazırdaki bu altı ülkenin serencamıdır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.