Balkanlar'da Göç Raporu

03 Eylül 2016

İnsanoğlu tarih boyunca karşılaştığı çeşitli sorunlar sebebiyle yaşadığı yerleri terk edip göç etmek zorunda kalmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan istikrarsızlıklar sonucu Batı Balkan ülkeleri olarak bilinen Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan’da da önemli göç hareketleri yaşanmıştır. Bu çalışmada, bahsi geçen bu ülkelerden meydana gelen göçler, tarihsel perspektiften incelenecektir. Bu bağlamda ülkelerin toplam göçmen sayıları, göç edilen ülkeler, göç nedenleri, göçmenlerin karakteristik özellikleri ile göçün ekonomik ve siyasi etkileri analiz edilecektir. Zira araştırmalar bu ülkelerden 7 milyona yakın insanın başka ülkelere göç ettiğini göstermektedir. En fazla göç sırasıyla Sırbistan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’ta meydana gelmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.