Batı'nın Krizleri

18 Aralık 2017

Elinizdeki rapor; siyasetten hukuka, çevre sorunlarından eğitime, aile yapısından ekonomiye kadar hayatın tüm alanlarını yıpratan Batılı zihniyetin dünya üzerinde yol açtığı yıkımı anlamak üzere hazırlanmıştır. Bununla beraber raporda, Batı’nın içinde bulunduğu gelir adaletsizliği, yoksulluk, işsizlik gibi iktisadi problemlerle birlikte aile yapısının bozulması, kadına ve çocuğa şiddet ve istismar gibi sosyal ve ahlaki açmazlar da ele alınmıştır. Batılı toplumların kendi içerisindeki bu handikaplarıyla dünya üzerindeki insan hakkı ihlalleri muhtelif örnekler üzerinden gidilerek yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.