Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi

Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi

02 Ocak 2018

Giriş
Çin ile Ortadoğu ve Batı ülkeleri arasındaki ana ticaret yolu olan İpek Yolu’nun kullanımı İlk Çağ ve Orta Çağ’a dek uzanmaktadır. İlk kıtalar arası ticaret yolu unvanını elinde bulunduran İpek Yolu, bu özelliğiyle insanlık ve ekonomi tarihinde büyük bir öneme sahiptir. İpek Yolu sadece ticari malların taşınmasında değil aynı zamanda dinlerin, kültürlerin Doğu’dan Batı’ya taşınmasında da büyük rol oynamıştır.

Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya ve diğer bir rotayla da Kızıldeniz üzerinden Afrika’ya kadar uzanan ticaret yollarının genel adı, bu yollar üzerinde ticareti yapılan en kıymetli mal olan ipekten dolayı “İpek Yolu” olarak adlandırılmıştır. Bu söylem ilk olarak MÖ 138 yılında Çinli seyyah Çian Syan’ın seyahati ile oluşan kervan yolunun adı olarak tarihe geçmiştir.

Tarihî İpek Yolu ekonomik açıdan taşıdığı önem sebebiyle bölgedeki milletlerin egemen olmak istediği bir coğrafya olmuştur. İpek Yolu bu önemini coğrafi keşiflere dek sürdürmüştür. Coğrafi keşiflerin ardından uluslararası ticaretin Atlas Okyanusu’na kaymasıyla birlikte ise önemini yitirmiştir. Ancak küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve ulaşım imkânları sayesinde denize bağımlılığın azalması, tarihî İpek Yolu ile ilgili seçenekleri yeniden gündeme taşımıştır. Özellikle Çin, yaptığı yeni hamlelerle İpek Yolu’nu tekrar canlandırmayı hedeflemektedir.

Çünkü İpek Yolu’nun bulunduğu coğrafya, hem Çin Halk Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan enerjiye erişim açısından hem de küresel anlamdaki jeopolitik konumu açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Çin’in önayak olduğu “Yeni İpek Yolu” inisiyatifinin farklı unsurları ele alınacaktır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Diğerleri