Dünyanın Çocuk Karnesi

10 Ağustos 2016

Dünyanın içerisinde bulunduğu mevcut kaotik durum, devletlerin emperyalist hedefler doğrultusunda izlediği politikalar sebebiyle çıkan savaşlar ve iç çatışmalar, fıtraten savunmasız olan çocuklarda onarılmaz fiziksel ve psikolojik yıkımlara yol açmaktadır. Hegemon olma isteğinin bir sonucu olan bu savaşlara maruz kalan bölgelerde yaşayan halklar, uzun vadede açlık, yoksulluk, salgın hastalıklar gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Beslenme, barınma, giysi, temiz içme suyuna erişim ile hastalıkların önlenmesi için gerekli tıbbi desteği almada karşılaşılan zorluklar o bölgelerde yaşayanlarda, özellikle de en savunmasız grup olan çocuklar üzerinde fiziksel ve psikolojik anlamda örseleyici etkiler bırakmaktadır. Bu raporda, söz konusu durumlar genel anlamda toplum, özel anlamda da çocuklar üzerinden ele alınmaktadır. Yüzyıllardır
devam eden savaşlar neticesinde ortaya çıkan bu sosyal, ekonomik, politik ve kültürel hak ihlalleri ile yaşanan veya yaşanması muhtemel toplumsal kırılmalara dair dünya toplumlarının kırık notlarla dolu karnesi gözler önüne serilmeye çalışılmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.