Hindistan Müslümanları

Hindistan Müslümanları

Giriş

Köklü bir tarihî geçmişi olan Hindistan, Müslüman azınlıklar hususunda farklı bir tecrübeye sahiptir. Orta Çağ süresince bölgede hâkim toplum olan Müslümanlar, İngilizlerin Hindistan’ı işgal etmesiyle birlikte hükmedilen toplum haline gelmişlerdir. Bu değişim çok karmaşık sorunları da beraberinde getirmiştir. Alt kıtanın 1947’de bölünmesi, Hindistan’ın Müslüman toplumunu “Pakistanlı Müslümanlar” ve “Hindistanlı Müslümanlar” olarak ikiye ayırmıştır. Bu durum Müslümanlar için büyük bir şok etkisi oluşturmuştur. Dünün yönetici elitleri artık Hindu yönetimi altına girmek zorunda bırakılmıştır. Yaklaşık 70 yıl geçmesine rağmen Hindistan’da kalmayı tercih eden Müslümanlar, bugün hâlâ hayatın her alanında haksızlıklara uğramakta, fakirlik ve geri kalmışlığın pençesinde kıvranmakta, dinlerine ve kültürel kimliklerine yönelik tehditlere karşı mücadele etmeye devam etmektedirler.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.