İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Ancak kriz yaşanan bölgelerde ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu çalışanları da türlü şiddet olaylarına maruz kalıyor. Bu raporda, insani yardım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı hayati riskleri azaltma ve tehditleri ortadan kaldırma amacıyla ortaya atılan “kabullendirme”, “korunma” ve “caydırıcılık” gibi kavramlarla ifade edilen üçlü güvenlik stratejisi ele alınıyor. 

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.