İsveç Müslümanları

İsveç Müslümanları

26 Kasım 2014

İsveç, resmî adıyla İsveç Krallığı, üniter parlamenter anayasal monarşi olarak adlandırılan bir yönetim usulüne sahiptir. Bu da ülkenin bir yandan demokrasiye bir yandan da demokrasiye tabi bir krala sahip olduğu anlamına gelmektedir.

İsveç’te resmî olarak tanınan beş millî azınlık vardır: Yahudiler, Romanlar, Samiler (yerliler), İsveçli Finliler ve Tornedalyanlar. Bunların resmî azınlık olarak kabul edilmeleri, çok uzun yıllardan beri İsveç’te yaşamaları sebebiyledir. Resmî kabulle birlikte bu grupların dil ve kültürlerinin korunması devlet garantisi altına alınmıştır. Öte yandan, henüz herhangi bir Müslüman topluluk İsveç’te millî azınlık olarak addedilecek denli uzun süre yaşamamıştır. Bu da ülkede Müslüman topluluklara ait politikaların azınlık adı altında değil de göçmen, sığınmacı ve mülteci politikaları adı altında değerlendirilmesinin esas sebebidir.

İsveç’in göçmen politikası, işçi göçünün başladığı 1960’lardan itibaren şekillenmeye başlamıştır. İsveç’te göçle ilgili politikaların yönünü hükümet ve parlamento tayin etmekle birlikte Avrupa Birliği ile uyumlu politikalar geliştirilmesine de dikkat edilmektedir. 1990’larda bu politikaya göçmenlerim entegrasyonu konusu da dâhil edilmiştir. Fakat hem göçmen politikalarında hem de entegrasyon konusunda özellikle Müslümanlara yönelik uygulamalara dair bilgi ve belge bulmak zordur.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Diğerleri