Komorlar Birliği

Komorlar Birliği

23 Ocak 2017

Giriş

Afrika’nın en küçük üçüncüülkesi olan Komorlar,Hint Okyanusu’nda seyahat eden Arap denizciler tarafından “ay adaları” manasında Kumr veya Cezâirü’l-Kamer diye adlandırılmıştır. Osmanlı kayıtlarında ise bu adalar Kamer Adaları/Cuzûru’l-Kamer olarak geçmektedir. 2002 yılına kadar Komorlar Federal İslam Cumhuriyetiadıyla bilinen adalar,dünyada resmî adında “İslam” ibaresi olan beş ülkeden biri olmuştur (FransızcadaRépublique Fédérale Islamiquedes Comores, Arapçada el-Cumhûriyyetü’l-Kumuri’l-İttihâdiyyeti’l-İslâmiyye olarak geçmektedir). 2002 yılında adındaki “İslam” kelimesini çıkartan ülke, bu tarihten itibaren Komorlar Birliği olarak anılmaktadır.

Mozambik ve Madagaskar arasında yer alan Komorlar Birliği; Büyük Komor (Grande Comore/Njazidja/Ngazidya), Moheli (Mwali), Anjouan (Nzuwani/Yuhana/Hunzuvan) ve Mayotte (Maore) adlı dört adadan oluşmaktadır. Ülke, içişlerinde özerk üç federal bölgeden (Büyük Komor, Anjuan ve Moheli) ve yedi yerel yönetimden meydana gelmektedir. Küçük adalar bu özerk adalara bağlıdır. Komorlar Birliği adalarından olan Mayotte Adası ise stratejik önemi sebebiyle Fransız sömürge yönetiminin devam ettirildiği bir idari yapıdadır. Mayotte, 2014’te Avrupa Birliği (AB) üyeliğine kabul edilmiştir.

Komorlor Birliği’nin başkentiolan Moroni, Büyük Komor Adası’ndadır.Adalarda dört belediye bulunmaktadır: Büyük Komor’un merkezi Moroni; Moheli’nin merkezi Fomboni; Anjouan’un merkezi Domoneyve Moutsamoudou.

Ülkenin yönetim biçimi başkanlık tipi federal cumhuriyettir. Başkan altı senede bir halk tarafından seçilir. Federal Meclis, seçimle belirlenen 42 üyeden meydana gelir ve beş senede bir seçilir. Ülkenin hukuk sistemi Fransız ve İslam hukukunun birleşimidir. Komor Adaları 7 Haziran 1992’de yürürlüğe konan, 2009 ve 2014’te değişikliğe uğramış olan anayasayla yönetilmektedir.
Anayasa, ülkedeki rejimi federal İslam cumhuriyeti olarak tanımlamaktadır. Adalar başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Seçimlerde Mayotte hariç üç adanın yönetimi için tek bir başkan seçilir. Her adanın yerel valisi seçimle gelir. Başkanın her adada cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla yardımcıları vardır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Diğerleri