Küresel Adaletsizlik, Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu

28 Ekim 2016

Bir taraſta servetlerini nasıl harcayacaklarını bilemeyen zenginler diğer taraſta ise açlıktan ölen insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Son yıllarda dünya medyasında ilk sıralarda hep en zenginler listesi yer alıyor. Madalyonun diğer yüzü olan yoksullar ise başta medya olmak üzere herkes tarafından göz ardı ediliyor. İnsanlar arasındaki gelir, sağlık, eğitim gibi alanlarda yaşanan adaletsizliklerin ve bu durumun yol açtığı yoksulluğun görmezden gelinmesi, bu sorunlar hakkında çözüm üretilmesini de güçleştiriyor. Bu konunun görünür kılınmasına katkı sağlamak adına hazırlanan bu çalışmada, dünya genelinde en fazla Afrika’da olmak üzere 1 milyar insanın açlık sınırı altında yaşadığı, en zengin insanlarla en fakir insanlar arasındaki gelir uçurumunun her geçen gün arttığı gözler önüne seriliyor. Ayrıca, insanlar arasındaki adaletsizliklerin nedenleri ve nasıl aşılabileceğine dair öneriler sıralanıyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.