Mezhepsel Uzlaşmada Umman Örneği

Mezhepsel Uzlaşmada Umman Örneği

18 Ocak 2018

2001’de Afganistan’ın işgali ile başlayan Ortadoğu coğrafyasına yönelik askerî müdahaleler 2003’te Irak’ın işgali ile devam etmiştir. Bağdat’ın ABD tarafından işgal edilmesi, bu topraklarda uzun yıllardır yaşayan farklı etnik, dil, din, ırk ve renkteki insanı bölmüştür. İşgalden sonra oluşan kaos sebebiyle de mezhebî ve etnik grupların iktidarı elde etmek için kıyasıya savaştığı bir ortam oluşmuştur. Öte yandan âdeta demirden bir duvarla çembere alınmış gibi her şeyden uzak bir şekilde yaşayan Umman halkı, birden farklı yönü olan çoğulcu yapısına rağmen bir arada sorunsuz yaşamayı nasıl başarmaktadır? Bir arada yaşama konusuna örneklik teşkil eden yapısının altında yatan sebepler nelerdir? Umman, mezhepler üzerinden savaşların günden güne arttığı günümüzde bir model oluşturabilir mi? Bu çalışmada bu soruların cevapları aranmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Diğerleri