Norveç ve İslamiyet

02 Haziran 2015

Dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterilen Norveç, aynı zamanda “barış havarisi” imajıyla da dünya kamuoyunda kendisine oldukça saygın bir yer edinmiş bulunuyor. Ancak bu olumlu tablonun karşısında, silah ticaretinden milyarlarca dolar kazanan, kutup bölgesindeki yeni enerji rezervleri için pastadan pay almak isteyen ve kendi topraklarında yaşayan farklı din ve ırklara mensup insanlara karşı yer yer ayrımcı politikalar izleyen bir ülke profiliyle de karşımıza çıkıyor.

Bu çalışma, Norveç ve Norveç’teki Müslüman azınlığın mevcut durumuyla ilgili genel bir bilgi vermektir. Çalışmada Müslüman grupların ülkeye ne zaman ve hangi ülkelerden geldikleri, sosyoekonomik durumları, siyasi pozisyonları ve ülkede yaşadıkları sorunlar objektif bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Diğerleri