Ortadoğu'da Su ve Barış: İsrail'in Su Gaspı ve Bölgesel Politikaları

Ortadoğu'da Su ve Barış: İsrail'in Su Gaspı ve Bölgesel Politikaları

27 Aralık 2017

Dünya üzerinde su kaynaklarının eşit bir şekilde dağılmıyor oluşu suya ihtiyaç duyan ülkeleri farklı yollar aramaya itmiştir. Ancak ne yazık ki bu yolların genellikle çatışmaya dönük olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu konuda 1990’lı yılların sonunda zirveye ulaşan “su savaşları” söyleminin bazı çevrelerce kasten abartılı bir şekilde dile getirildiği ve meselenin sadece çatışma temelli olarak yürütülebileceği algısı oluşturulmaya çalışıldığı ise diğer bir yorumdur. “Su savaşları” söylemi bölgesel güç olan İsrail’in ve küresel güçlerin havzada hegemonya kurmasını kolaylaştırmaktadır. Maalesef bu söylem zaman zaman eyleme de dökülmüştür. Fakat burada sorulması gereken kritik soru şudur: “Ortadoğu’da toplumlar mı su savaşına mecbur kalıyor, yoksa bölge mi çatışmalara mecbur kılınıyor?”

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.