Rusya-Suriye İlişkileri ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi

22 Mart 2016

Soğuk Savaş döneminden bugüne kadar uluslararası arenada yaşanan stratejik mücadelenin Suriye-Rusya ilişkileri üzerinde teşvik edici bir etkisi olmuştur. Her iki ülkenin Batı’yla ilişkilerinde yaşadığı gerilim, tarafların yakınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Bu ilişki ağı Şam rejimi için hayati bir önem taşırken, Rusya’ya kendi çevresinin dışında stratejik bir alan kazandırmıştır. Bu çalışmada bu söylem üzerine yoğunlaşılarak Rusya-Suriye ilişkileri ele alınmıştır.

Soğuk Savaş Dönemi

Sovyetler Birliği ve Suriye ilişkileri, Suriye’nin 1946’da bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından başlamıştır. Suriye’de milliyetçi ve Batı karşıtı düşüncenin 1950’li yıllardan itibaren etkinlik kazanması ise iki ülkeyi müttefik haline getirmiştir. 1954 yılında Suriye, Çekoslovakya ile bir askerî anlaşma imzalayarak Doğu Bloğu ile askerî anlaşma yapan ilk Ortadoğu ülkesi olmuştur. Zira o dönemde SSCB’ye göre Baas Partisi’nin seküler ve sosyalist ideolojisi, Rusya’daki Komünist Parti’ye daha yakındı. Mısır kuşkusuz stratejik açıdan Suriye’den daha önemli olmasına rağmen Moskova, ilk dönemden itibaren Ortadoğu politikasında Suriye’yi köşe taşı olarak görmüştür.1

1 Galia Golan, Soviet Policies in the Middle East: from World War Two to Gorbachev, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, ss. 141-142.

Raporun tamamına ulaşmak lütfen için tıklayınız.