Rusya ve Bölge Müslümanları: Tarihten Günümüze İlişkiler

Rusya ve Bölge Müslümanları: Tarihten Günümüze İlişkiler

Giriş

Asya’nın tüm kuzey bölgesi ile Avrupa’nın doğusu arasında kalan alanda tam dokuz saat dilimine sahip olan Rusya, yüz ölçümü olarak dünyadaki en büyük ülkedir. Kuzeybatısından güneydoğusuna Norveç, Finlandiya, Estonya, Latviya, Litvanya, Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile sınırlarını paylaşan Rusya Federasyonu, Japonya ile de deniz sınırına sahiptir. 2015 verilerine göre toplam nüfusu 142.423.773 olan ülkede yaklaşık olarak 30 milyon Müslüman yaşamaktadır. Çok etnikli ve çok dinli bir yapıya sahip olan Rusya’da nüfusunun %20’si Rus Ortodoks, %15’i Müslüman, %2’si ise diğer Hristiyan mezheplerden oluşurken, %1’ini Yahudiler, %1’ini Budistler, %61’ini de 70 yıllık eski Komünizm döneminin etkisiyle herhangi bir dine inanmayanlar ve hangi dine inandığı belli olmayanlar teşkil etmektedir. Müslümanların büyük çoğunluğunu Sünniler oluştururken, sadece Dağıstan bölgesindeki Müslümanların %3’ünü aslen Azeri olan Şiiler teşkil etmektedir. Sahip olduğu Müslüman nüfusuyla İslam’ın ikinci büyük din olduğu Rusya, bir İslam ülkesi olmadığı halde İslam İşbirliği Teşkilatı’nca gözlemci statüsünde teşkilata kabul edilen beş devletten biridir.

Diğer pek çok ülkenin aksine Rusya’da yaşayan Müslüman nüfus yabancı göçmenlerden ziyade asırlardır bu topraklarda yaşamakta olan yerel halklardan oluşmaktadır. Müslümanların çoğu Volga-Ural ve Kuzey Kafkasya bölgelerinde yaşamaktadır. Başkent Moskova ve St. Petersburg gibi Rusya’nın önde gelen iki büyük şehrinde de önemli oranda Müslüman nüfus bulunmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.