Telafer: “Mürekkep Damlasından” Kanlı Çatışmalara

Telafer: “Mürekkep Damlasından” Kanlı Çatışmalara

18 Eylül 2017

Irak’ın kuzeyinde Suriye sınırına 60 km mesafede bulunan Telafer, coğrafi konumu itibarıyla ülke tarihi boyunca stratejik öneme sahip bir şehir olagelmiştir. Musul’dan Suriye’nin Rakka şehrine uzanan M47 otoyolu üzerinde yer alan Telafer, tarih boyunca seyyahların, tüccarların ve dahi kaçakçıların geçiş kapısı olmuştu. Günümüzde ise Irak merkezli enerji nakil hatlarının tam ortasında bulunmaktadır.

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Telafer kentinin etnik olarak %90’ı Türkmen, %10’u Arap nüfustan oluşmaktadır. Türkmen nüfusun %75’ini Sünniler, %25’ini ise Şiiler teşkil etmektedir.

Etnik yapısı itibarıyla Irak’ın geneli ile benzerlik göstermese de Telafer gerek mezhep çatışmaları gerekse ABD’nin işgal sonrası ülke genelinde uygulamaya soktuğu birçok stratejinin laboratuvarı olması açısından dikkat çekmektedir.

Saddam Hüseyin döneminde “Baas merkezli bir Araplaştırma” siyasetine maruz kalan Telafer, ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinin ardından bu kez silahlı hareketlerin, el-Kaide’ye karşı yürütülen operasyonların, mezhep çatışmalarının ve aşiret çekişmelerinin merkezi haline gelmiştir.

Raporun tümüne ulaşmak için tıklayınız.