Türkiye’nin PKK Sorunu ve Rusya’nın Rolü

23 Ağustos 2016

Türkiye’nin PKK sorunu, gelmiş olduğu aşama itibarıyla sadece ülkenin iç politikasında değil dış politikasında da büyük bir alanı işgal etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Ortadoğu’daki gelişmeler olmak üzere birçok alanda etkisi hissedilen PKK meselesi, son dönemlerde Rusya’nın çeşitli girişimleri sebebiyle bu ülkeyle olan ilişkilerin de önemli bir konusu olmuştur. Rusya’nın PKK meselesinde nasıl bir role sahip olduğu ve bununla bağlantılı olarak Rusya ile PKK arasındaki ilişkilerin tarihsel süreci, aynı zamanda Rusya’yı Kürt meselesiyle bu kadar ilgilenmeye teşvik eden nedenler, 24 Kasım 2015 uçak krizinden sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ağırlıklı ilişkilerin bozulması, iki ülke arasında gerginliğin ortaya çıkması ile Rus politikasında Kürt kartının yeniden masaya sürülmesi gibi konular, Türk-Rus ilişkilerinin dışa yansıyan önemli sorun alanlarıdır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.