Çocuk İşçiler

Çocuk İşçiler

Dünya genelindeki çocuk işçilerin 88 milyonunu (%58) erkek çocuklar, 64 milyonunu (%42) ise kız çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların yaş aralıkları incelendiğinde bunların %48’inin ağırlıklı olarak 5-11 yaş, %28’inin 12-14 yaş, %24’ünün 15-17 yaş aralığındaki çocuklar olduğu görülmektedir.

Nijerya’da Yeni Dönem

Nijerya’da Yeni Dönem

Nijerya’nın ekonomik yükselişini sürdürme sürecini başarılı bir şekilde yönetmesi, gerek Nijeryalılar gerekse bölge ülkeleri için daha çok refah ve ekonomik yükselme anlamına gelecektir; başarısızlığı ise ülke ekonomisini tahrip etmenin ötesinde tüm Afrika kıtasında ve hatta küresel ekonomide olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Rusya Balkanlar Kıskacında

Rusya Balkanlar Kıskacında

Rus-Amerikan ve/veya Rus-İngiliz ilişkilerinin krize girmesi durumunda Batı, Rusya’yı Balkanlar’dan yalnızca doğrudan değil, aynı zamanda Rus-Türk ilişkilerinde gerginlik yaratılması yoluyla da çıkarmaya çalışacaktır.

Yemen Krizi: Stratejik Hesapların Girdabında 8. Yıl

Yemen Krizi: Stratejik Hesapların Girdabında 8. Yıl

Yemen’de dört yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve siyasal yönetimin sekizinci yılına giren meşruiyet krizi henüz bir çözüme varmış değil. Yemen’deki kriz mezhepsel bir iç çatışma gibi gözükse de, ülkede devam eden çatışmalar asılında jeopolitik çekişme, hakimiyet kurma mücadelesi, küresel ticaret savaşlarının birer yansımasıdır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Çocuk İşçiler

Çocuk İşçiler

25 Mart 2019

Dünya genelindeki çocuk işçilerin 88 milyonunu (%58) erkek çocuklar, 64 milyonunu (%42) ise kız çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların yaş aralıkları incelendiğinde bunların %48’inin ağırlıklı olarak 5-11 yaş, %28’inin 12-14 yaş, %24’ünün 15-17 yaş aralığındaki çocuklar olduğu görülmektedir.


Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükselişi Üzerine

Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükselişi Üzerine

30 Ocak 2019

Avrupa’da daha çok Müslüman nüfus, bir yönüyle de daha çok Müslüman nüfuzu demektir. Müslüman nüfuzunun artması ise, sloganı “Çeşitlilik İçinde Birlik” olan Avrupa Birliği için yeni bir sınav başlığını da beraberinde getirmektedir.


Yemen Krizi: Stratejik Hesapların Girdabında 8. Yıl

Yemen Krizi: Stratejik Hesapların Girdabında 8. Yıl

18 Mart 2019

Yemen’de dört yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve siyasal yönetimin sekizinci yılına giren meşruiyet krizi henüz bir çözüme varmış değil. Yemen’deki kriz mezhepsel bir iç çatışma gibi gözükse de, ülkede devam eden çatışmalar asılında jeopolitik çekişme, hakimiyet kurma mücadelesi, küresel ticaret savaşlarının birer yansımasıdır.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

Krizlerin değişen doğası, insani yardım sisteminin klasik işleyişine dair pek çok eleştirinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu eleştiriler insani sisteme dair birçok alternatif paradigmayı beraberinde getirmiş, insani kuruluşlar sistemin doğru işleyebilmesi adına farklı reçeteler geliştirme gayreti içine girmişlerdir. Bu reçetelerle amaçlanan, sistemin eksik ve aksak işleyişinin tedavi edilmesidir.

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

10 Aralık 2018 Pazartesi

Yıldırım, 2018 yılındaki krizleri ele aldığı raporda küresel gündemi meşgul eden bazı sıcak bölgelerdeki insan hakları ihlallerinin genel görünümü ortaya koyarak, "çifte standarlar"a dikkat çekiyor! Yıldırım'a göre Yemen''de bu yıl 1.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve 70.000'den fazla kişi kayıp. Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 465.000'i aşmış durumda!

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.