Rusya’da Din-Devlet İlişkisi ve Kilisenin Dış Politikadaki Etkisi

Rusya’da Din-Devlet İlişkisi ve Kilisenin Dış Politikadaki Etkisi

Putin ve kilise arasındaki ittifakın en temel dayanağı iki tarafın da Rus ulusal kimliğine ilişkin aynı görüşü paylaşmasıdır. Alexander Dugin’in ana ideoloğu olduğu bu görüşe göre devlet egemen olmalı, kilise devletle iş birliğine açık olmalı, sivil toplum ise her zaman devleti ve kiliseyi desteklemelidir. Bu anlayış, iktidarın muhalefeti bastırma girişimlerinin yanı sıra, siyasi görüşleri kilisenin ve siyasal otoritenin görüşlerinden ayrılan STK ve dinî örgütlere baskı uygulama konusunda kilisenin devletle olan iş birliğini haklı çıkarmak için kullanılmaktadır.

Sudan’da Dans ve Ölüm

Sudan’da Dans ve Ölüm

Sudan her ne kadar bir Arap ülkesiymiş gibi algılansa da kabul gören kimlik tanımlaması ülkenin Afro-Arap bir sentez olduğu yönündedir. Bu özellikleriyle hem Arap Birliği’ne hem de Afrika Birliği’ne üye olan Sudan'daki sokak protestolarının sırf Arap Baharı çerçevesinde ele alınması doğru sonuç vermeyebilir.

Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki sınır problemlerini çözmek mümkün mü?

Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki sınır problemlerini çözmek mümkün mü?

Şevket Mirziyoyev başta sınır sorunları olmak üzere iletişim ve ulaşım gibi problemler yaşanan Kırgızistan ile önemli ilerlemeler kaydetti. Özbek lider, 2010’dan itibaren Kerimov rejiminin tek taraflı kapattığı sınır kapılarını açtırdı. Basit sayılabilecek ancak yıllardır devam eden bazı sınır sorunları çözüme kavuşturulsa da iki ülke arasında halen çözülmeyi bekleyen etnik konuların da dâhil olduğu karmaşık sınır problemleri mevcut.

İslam Ülkelerinde Petrol ve Doğalgaz Potansiyeli

İslam Ülkelerinde Petrol ve Doğalgaz Potansiyeli

Günümüzde ekonominin en önemli girdilerinden biri, petrol ve doğalgazdan sağlanan enerjidir. Enerji ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir ilişki vardır: Ekonomik büyüme enerji tüketimini artırmakta, enerji tüketimi ise ekonomik büyümeyi etkilemektedir. İslam ülkeleri arasında en büyük petrol rezervine sahip ülke, 267 milyar varil ile Suudi Arabistan’dır. Doğalgaz rezervi açısından ise İran %18,2’lik payıyla başı çekmektedir.

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı

Teknolojinin kontrolsüz ve aşırı kullanımının hem çocukta hem de yetişkinlerde bağımlılığa sebep olabileceği gerçeği unutulmamalı; bilinçli kullanımında sayısız faydaları olan teknolojinin bağımlılığa dönüşmemesi için eğitim, farkındalık ve kontrollü kullanım sağlanmalı ve başa çıkmada güçlük çekilen durumlarda uzman desteği almaktan çekinilmemelidir.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
2018'de İnsan Haklarının Görünümü

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

10 Aralık 2018 Pazartesi

Yıldırım, 2018 yılındaki krizleri ele aldığı raporda küresel gündemi meşgul eden bazı sıcak bölgelerdeki insan hakları ihlallerinin genel görünümü ortaya koyarak, "çifte standarlar"a dikkat çekiyor! Yıldırım'a göre Yemen''de bu yıl 1.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve 70.000'den fazla kişi kayıp. Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 465.000'i aşmış durumda!

Çocuk ve Travma

Çocuk ve Travma

23 Kasım 2018 Cuma

Travma sadece yetişkinleri değil aynı zamanda çocukları da sarsıcı ve yıkıcı bir şekilde etkilemektedir. Tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da travma ile başa çıkmada zorluklar yaşamakta ve bu sebeple ailenin, uzmanların ve toplumun desteği yaşamlarında oldukça önemli yer tutmaktadır. Zira travma sürecinde gerek uzman desteği gerekse sosyal destek almanın çok önemli olduğu muhakkaktır.


Türkiye’de Uygur Toplumu: Tarihî Serüveni, Sorunları ve Talepleri

Türkiye’de Uygur Toplumu: Tarihî Serüveni, Sorunları ve Talepleri

03 Aralık 2018

Çin makamları çeşitli sebeplerle yurt dışında yaşadığını tespit ettiği Uygurlarla iletişime geçerek memleketlerine geri dönmeleri gerektiğini bildiriyor. Bu çağrıya uyulmadığı takdirde söz konusu kişiler en yakın aile üyelerinden başlanarak akrabalarının ve arkadaşlarının pasaportlarına el konulacağı, mal varlıklarının ellerinden alınacağı, iş yerlerinin kapatılacağı, eğitim kurumları ile ilişiklerinin kesileceği, hapis cezası verileceği ve yeniden eğitim kamplarında belirsiz sürelerle alıkonulacakları gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Çin’deki Toplama Kampları ve İslam Dünyası ile İlişkiler

Çin’deki Toplama Kampları ve İslam Dünyası ile İlişkiler

19 Kasım 2018

Çin rejimi, 2017 baharından bu yana Uygurları sistematik olarak ceza kamplarına almaktadır. Ceza kamplarının amacı açıklanmamış olsa da tekrarlı siyasi beyin yıkama, Çin dili ve kültürünü zorla kabul ettirerek Çinlileştirme ve Uygur kültürünü ve İslam inancını reddetmeye zorlama gibi amaçlar taşıdığı söylenmektedir. Çin kaynaklarının verdiği rakama göre 11 milyonluk Uygur nüfusunun yaklaşık 1 milyondan fazlası bu kamplarda tutulmaktadır.


Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

Yemen Raporu: Çöken Devletin Enkazında Barışı Arayan Bir Halk

Yemen Raporu: Çöken Devletin Enkazında Barışı Arayan Bir Halk

Yemen’in içinde bulunduğu çatışma hali ve insani kriz aslında ülkedeki sorunların sebebi değil sonucudur. Onlarca yıldır yaşanan istikrarsızlık, büyük oranda, ülkede merkezî güçlü bir devlet yapısının kurulamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ise; kuruluş yıllarına dayanan kuzey-güney ihtilafı, birbirine rakip aşiretlerden oluşan toplumsal ilişkiler ağı, mezhebî anlaşmazlıklar, tarihsel ön yargılar, günlük siyasal çekişmeler, cehalet ve taassup gibi sebeplere dayanmaktadır.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

10 Aralık 2018 Pazartesi

Yıldırım, 2018 yılındaki krizleri ele aldığı raporda küresel gündemi meşgul eden bazı sıcak bölgelerdeki insan hakları ihlallerinin genel görünümü ortaya koyarak, "çifte standarlar"a dikkat çekiyor! Yıldırım'a göre Yemen''de bu yıl 1.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve 70.000'den fazla kişi kayıp. Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 465.000'i aşmış durumda!

İdlib’de Büyük Bir İnsani Kriz Kapıda

İdlib’de Büyük Bir İnsani Kriz Kapıda

06 Eylül 2018

İdlib, Suriye’de geride kalan yedi yıllık savaşın son büyük hesaplaşma arenası olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin diplomatik çabaları söz konusu insani felaketin önünü alma yönünde; ancak Rusya, İran ve Esed rejiminin Astana’da alınan kararlara rağmen İdlib’e operasyon başlatmaları, bölgede büyük bir insani trajediye yol açacak görünüyor.

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.