• İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Dünya İnsan Hakları Günü ve Çin’den Talepler

Dünya İnsan Hakları Günü ve Çin’den Talepler

10 Aralık 2020

Bölgede son dört yıldır ağır insan hakkı ihlallerine sebep olan Çin yönetiminin uygulamaları, sadece Uygurların bireysel şikâyetleri olmaktan çıkmış ve uluslararası toplumun da dikkatini çekecek boyutta bir “kitlesel cezalandırmaya” dönüşmüştür.
  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

19 Nisan 2018

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

İnsani yardım yansız olur mu?

İnsani yardım yansız olur mu?

14 Aralık 2020

Tek başına Gazze gerçeği dahi, Batılı yardım kuruluşlarının apolitik insaniyetlerinin tesirini sorgulamak için yeterlidir.

Suriye’de İnsani Durum

Suriye’de İnsani Durum

07 Aralık 2020

Suriye’deki yaklaşık 17 milyon sivilden 13 milyonu temel ihtiyaç maddelerine erişememekte; savaşın yol açtığı güvenlik kaygıları yanı sıra açlıkla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Yoksullukla mücadelede mikrofinans etkili bir araç olabilir mi?

Yoksullukla mücadelede mikrofinans etkili bir araç olabilir mi?

31 Ağustos 2020

Küresel sermaye gelişmiş, kredi imkânları büyümüş, markalaşma artmış, ihracat hedefleri genişlemiş ancak üçüncü dünya ve güney ülkeleri olarak isimlendirilen yoksulluğun fazla olduğu ülkeler, yeni ekonomik ve politik düzende kalkınma imkânı elde edememiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

30 Nisan 2020

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.

Gürcistan’daki Siyasi Krizin Arka Planı

Gürcistan’daki Siyasi Krizin Arka Planı

11 Temmuz 2019

Gürcistan’da 20 Haziran 2019 tarihinde başlayan hükümet karşıtı protestolar, daha önce ülke tarihinde yaşanan gösterilerden ayırt edici bir özelliğe sahip. Önceki protestolar genellikle muhalif siyasetçilerin inisiyatifiyle ortaya çıkarken, bu sefer gösterileri başlatanlar sivil toplum temsilcileri ve gençler oldu.