Sudan’da Küresel Hesaplar ve Darbeler

Sudan’da Küresel Hesaplar ve Darbeler

Güneyde Çin’in ağırlığı artarken kuzeyde Amerikan nüfuzunun yeniden güçlenmesi durumunda, Sudan jeopolitiğinde karşılıklı bağımlılık üzerinden Washington-Pekin dengesi sağlanmış olur.

Libya’da neler oluyor?

Libya’da neler oluyor?

İç savaşın başlamasından bu yana oldukça değişken olan Libya’daki zemin her an yeni değişimleri getirebilir. Ülkede iç dinamiklerin birbiriyle pazarlık süreci bir yana bölgesel ve uluslararası güçlerin hamleleri de iyi takip edilmelidir.

Sudan’da Yeni Dönem

Sudan’da Yeni Dönem

Sudan’da tarih tekerrür ediyor dense abartılmış olmaz. (...) Sudan’da yaşananlar 1964 ve 1985 yılındaki olaylarla neredeyse tıpatıp aynı.

Kuzey Suriye’de Tehcir ve Hak İhlalleri

Kuzey Suriye’de Tehcir ve Hak İhlalleri

Astana ve Cenevre’de Suriye’ye ilişkin çözüm arayışları sürerken sahada sivilleri etkileyen ölüm ve insani krizlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Ayrıca gerek DAEŞ gerekse PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin insan haklarına yönelik ihlalleri de devam ediyor.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Çocuk İşçiler

Çocuk İşçiler

25 Mart 2019

Dünya genelindeki çocuk işçilerin 88 milyonunu (%58) erkek çocuklar, 64 milyonunu (%42) ise kız çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların yaş aralıkları incelendiğinde bunların %48’inin ağırlıklı olarak 5-11 yaş, %28’inin 12-14 yaş, %24’ünün 15-17 yaş aralığındaki çocuklar olduğu görülmektedir.Sudan’da Yeni Dönem

Sudan’da Yeni Dönem

11 Nisan 2019

Sudan’da tarih tekerrür ediyor dense abartılmış olmaz. (...) Sudan’da yaşananlar 1964 ve 1985 yılındaki olaylarla neredeyse tıpatıp aynı.

Kuzey Suriye’de Tehcir ve Hak İhlalleri

Kuzey Suriye’de Tehcir ve Hak İhlalleri

10 Nisan 2019

Astana ve Cenevre’de Suriye’ye ilişkin çözüm arayışları sürerken sahada sivilleri etkileyen ölüm ve insani krizlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Ayrıca gerek DAEŞ gerekse PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin insan haklarına yönelik ihlalleri de devam ediyor.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

Krizlerin değişen doğası, insani yardım sisteminin klasik işleyişine dair pek çok eleştirinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu eleştiriler insani sisteme dair birçok alternatif paradigmayı beraberinde getirmiş, insani kuruluşlar sistemin doğru işleyebilmesi adına farklı reçeteler geliştirme gayreti içine girmişlerdir. Bu reçetelerle amaçlanan, sistemin eksik ve aksak işleyişinin tedavi edilmesidir.

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

10 Aralık 2018 Pazartesi

Yıldırım, 2018 yılındaki krizleri ele aldığı raporda küresel gündemi meşgul eden bazı sıcak bölgelerdeki insan hakları ihlallerinin genel görünümü ortaya koyarak, "çifte standarlar"a dikkat çekiyor! Yıldırım'a göre Yemen''de bu yıl 1.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve 70.000'den fazla kişi kayıp. Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 465.000'i aşmış durumda!

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

Şiddet olayları dünya genelinde her geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluşturulan yahut doğal felaketler sebebiyle vuku bulan insani krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ise, insanların maddi manevi mağduriyetlerine yol açıyor. Bu mağduriyetlerden ötürü meydana gelen yaraların sarılması ve acıların dindirilmesi noktasında da insani yardım kuruluşlarına büyük görevler düşüyor.

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

İnsani Yardım Sisteminde Koordinasyonun Önemi

12 Ocak 2018

“İnsani koordinasyon” insani yardıma taraf olan kimseler ya da aktörler arasında kolektif iş birliğinin sağlanarak kriz bölgelerindeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik tetkiklerin hızlandırılması ve beşeri faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi işidir.