Küresel Gıda Güvenliği ve Mücadelede Öncelikler

Küresel Gıda Güvenliği ve Mücadelede Öncelikler

Gıda güvensizliğine maruz kalmak yani yeterli ve sağlıklı gıdaya erişememek, bireysel anlamda hayati riskler taşırken, toplumsal anlamda üretim potansiyelini baltalamakta, uzun vadeli olarak da ülkenin gücünü yok ederek kırılgan ve dış müdahalelere açık hâle getirmektedir.

İstikrar Arayan Abhazya ve Türkiye ile İlişkiler

İstikrar Arayan Abhazya ve Türkiye ile İlişkiler

Son seçimleri kazanan Aslan Bjaniya yönetimi önemli bir ikilem ile karşı karşıya kalmıştır. Ya Abhaz toplumunu bir arada tutacak ortak bir gündem yaratarak söz konusu reformları başarılı bir şekilde hayata geçirecek ya da iktidarda kalmak için önceki yönetimlerin yaptığı gibi toplumsal bölünmeyi devam ettirecektir. Bajnaiya liderliğindeki yönetimin hangi yolu seçeceğini ise zaman gösterecektir.

Afrika Kıtası’nda Küresel Rekabet

Afrika Kıtası’nda Küresel Rekabet

Afrika kıtası, mevcut potansiyeline kıyasla küresel siyasetin ve ekonominin arka sıralarında bir konumda bulunsa da son yıllarda beliren bazı emareler, kıtanın giderek daha görünür hâle geldiğini ortaya koymaktadır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Küresel Gıda Güvenliği ve Mücadelede Öncelikler

Küresel Gıda Güvenliği ve Mücadelede Öncelikler

30 Mart 2020

Gıda güvensizliğine maruz kalmak yani yeterli ve sağlıklı gıdaya erişememek, bireysel anlamda hayati riskler taşırken, toplumsal anlamda üretim potansiyelini baltalamakta, uzun vadeli olarak da ülkenin gücünü yok ederek kırılgan ve dış müdahalelere açık hâle getirmektedir.


Güney Sudan'da Çalkantılı Geçiş Dönemi

Güney Sudan'da Çalkantılı Geçiş Dönemi

07 Haziran 2019

Bağımsızlığın hemen ardından hayal edilen sıçrama ve gelişmenin aksine Güney Sudanlılar bir kez daha iç savaşa maruz kaldılar. 20. yüzyılın ortalarından itibaren üç büyük iç savaşa şahit olan Güney Sudanlılar çatışmaların ve silahların gölgesinde yaşama tutundular.  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

Güney Sudan'da Çalkantılı Geçiş Dönemi

Güney Sudan'da Çalkantılı Geçiş Dönemi

07 Haziran 2019

Bağımsızlığın hemen ardından hayal edilen sıçrama ve gelişmenin aksine Güney Sudanlılar bir kez daha iç savaşa maruz kaldılar. 20. yüzyılın ortalarından itibaren üç büyük iç savaşa şahit olan Güney Sudanlılar çatışmaların ve silahların gölgesinde yaşama tutundular.

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

25 Ocak 2019

Krizlerin değişen doğası, insani yardım sisteminin klasik işleyişine dair pek çok eleştirinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu eleştiriler insani sisteme dair birçok alternatif paradigmayı beraberinde getirmiş, insani kuruluşlar sistemin doğru işleyebilmesi adına farklı reçeteler geliştirme gayreti içine girmişlerdir. Bu reçetelerle amaçlanan, sistemin eksik ve aksak işleyişinin tedavi edilmesidir.

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

2018'de İnsan Haklarının Görünümü

10 Aralık 2018

Yıldırım, 2018 yılındaki krizleri ele aldığı raporda küresel gündemi meşgul eden bazı sıcak bölgelerdeki insan hakları ihlallerinin genel görünümü ortaya koyarak, "çifte standarlar"a dikkat çekiyor! Yıldırım'a göre Yemen''de bu yıl 1.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve 70.000'den fazla kişi kayıp. Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 465.000'i aşmış durumda!

Gürcistan’daki Siyasi Krizin Arka Planı

Gürcistan’daki Siyasi Krizin Arka Planı

11 Temmuz 2019

Gürcistan’da 20 Haziran 2019 tarihinde başlayan hükümet karşıtı protestolar, daha önce ülke tarihinde yaşanan gösterilerden ayırt edici bir özelliğe sahip. Önceki protestolar genellikle muhalif siyasetçilerin inisiyatifiyle ortaya çıkarken, bu sefer gösterileri başlatanlar sivil toplum temsilcileri ve gençler oldu.