D-8 ve Geleceği

D-8 ve Geleceği

Soğuk Savaş sonrası, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler arasında ekonomik iş birliği temelli kurulan D-8 örgütü, bugün geldiği nokta itibarıyla yeniden ele alınması gereken önemli bir yapı.

Orta Asya Kürtleri

Orta Asya Kürtleri

Orta Asya ülkelerinde kaldıkları kesin olduğu hâlde bugün izleri bulunamayan Kürtlerin ya sürgün edildikleri ya da farklı şehirlere göç ederek buralarda asimile olduğu tahmin edilmektedir.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Bölgeye Etkileri

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Bölgeye Etkileri

Kuşak ve Yol girişiminin en önemli ayağı olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile birlikte iki ülke arasında askerî iş birliğinin artış göstermesi bölge ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Afrika’da İnsani Durum

Afrika’da İnsani Durum

Nüfusun önemli bir bölümünün açlık sınırında yaşadığı Afrika’da, temel sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri, dünyanın geri kalanı ile karşılaştırıldığında en az 50 yıl geriden gelmektedir.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu

20 Nisan 2021

Bu çalışma entegrasyon kararının uygulanmasının üzerinden dört yıl geçmesiyle yapılmış ve Suriyeli öğrencilerin Türk okullarında geçirdikleri tecrübeler hakkında açıklayıcı ve analitik bir düşünce sunmayı amaçlamıştır.


Orta Asya Kürtleri

Orta Asya Kürtleri

10 Haziran 2021

Orta Asya ülkelerinde kaldıkları kesin olduğu hâlde bugün izleri bulunamayan Kürtlerin ya sürgün edildikleri ya da farklı şehirlere göç ederek buralarda asimile olduğu tahmin edilmektedir.

Yeni Zelanda Müslümanları

Yeni Zelanda Müslümanları

24 Mayıs 2021

İslamiyet’in doğduğu topraklara en uzak coğrafyalardan biri olan Yeni Zelanda’daki ilk Müslüman varlığı 19. yüzyılın sonunda başlamış, ülkenin değişen göçmen politikalarının da etkisiyle son 20 yılda hızla artmıştır.


D-8 ve Geleceği

D-8 ve Geleceği

14 Haziran 2021

Soğuk Savaş sonrası, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler arasında ekonomik iş birliği temelli kurulan D-8 örgütü, bugün geldiği nokta itibarıyla yeniden ele alınması gereken önemli bir yapı.

Latin Amerika’da Ramazan

Latin Amerika’da Ramazan

29 Nisan 2021

Latin Amerika’da Covid-19 salgınından önceki ramazanların en önemli etkinliklerinden biri bölgedeki İslam toplumunun yerel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan iftar programlarıydı. Şu an kısıtlamalar uygulansa da ramazanın bereketi ve heyecanı mümkün mertebe yaşatılmaya çalışılıyor.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

19 Nisan 2018

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

İnsani Yardımda Yeni Düzene Doğru

İnsani Yardımda Yeni Düzene Doğru

03 Mart 2021

Son yıllarda yaşanan insani krizlerin boyutları öylesine büyümüş ve değişmiştir ki, geleneksel kurumların geleneksel anlayış ve yöntemleri ile mücadele, tek başına yetersiz kalmaya başlamıştır.

İnsani yardım yansız olur mu?

İnsani yardım yansız olur mu?

14 Aralık 2020

Tek başına Gazze gerçeği dahi, Batılı yardım kuruluşlarının apolitik insaniyetlerinin tesirini sorgulamak için yeterlidir.

Suriye’de İnsani Durum

Suriye’de İnsani Durum

07 Aralık 2020

Suriye’deki yaklaşık 17 milyon sivilden 13 milyonu temel ihtiyaç maddelerine erişememekte; savaşın yol açtığı güvenlik kaygıları yanı sıra açlıkla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü

Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü

12 Şubat 2021

Ortadoğu'da bütün İslami hareketler ya Müslüman Kardeşler Hareketi’ne karşı doğmuş ya ondan ayrılarak oluşmuş ya da hareketin bir uzantısı şeklinde varlığını devam ettirmiştir. Bu yüzden de Müslüman Kardeşler Hareketi bu coğrafyanın fikirsel yapısının oluşmasında bütün kitle hareketleri için önemli bir mihenk taşıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

30 Nisan 2020

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.