Ürdün’de Gerilim ve Taht Rekabeti

Ürdün’de Gerilim ve Taht Rekabeti

Aşiretlerin uzlaşısı sayesinde birliğini koruyabilen bir ülke olan Ürdün’deki son gelişmeler üzerine bazı önemli aşiretlere mensup kişilerin gözaltına alınması, ülkedeki durumun ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Temel Eğitimde Küresel Eşitsizlikler

Temel Eğitimde Küresel Eşitsizlikler

22 Mart 2021

Bugün dünya üzerindeki çocuk, ergen ve gençlerin %17’si, yani 258 milyonu okula gidemiyor; eğitimde eşitsizliklerin ise büyük bölümünün yoksullukla bağlantılı olduğu görülmektedir.


Fransa Müslümanları

Fransa Müslümanları

19 Şubat 2021

Fransız İhtilali’yle birlikte dünya tarihinde eşitlik, demokrasi ve insan hakları açısından birçok devlete rol model olan Fransa, bugün Müslüman azınlıklar söz konusu olduğunda bu kavramlara en uzak politikaları üreten devletlerden biridir. Fransa’daki Müslümanların tarihi neredeyse 200 yıla dayansa da bu ülkedeki Müslümanlar kendilerini hiçbir zaman Fransız hissedememişlerdir.


Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon ve Doğu Türkistan

Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon ve Doğu Türkistan

29 Ocak 2021

Çin, 1955 yılında aldığı bir kararla Doğu Türkistan’ı -sözde- özerk bölge olarak tanımlamış lakin Çin tarafından tedrici olarak uygulanan iktisadi, siyasi, askerî, hukuki kısıtlamalar sebebiyle Doğu Türkistan halkı bu sözüm ona özerklikten hiçbir şekilde yararlanamamaktadır; dolayısıyla Uygurlar iç self-determinasyon hakkından tamamıyla yoksun bırakılmıştır.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

19 Nisan 2018

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

İnsani Yardımda Yeni Düzene Doğru

İnsani Yardımda Yeni Düzene Doğru

03 Mart 2021

Son yıllarda yaşanan insani krizlerin boyutları öylesine büyümüş ve değişmiştir ki, geleneksel kurumların geleneksel anlayış ve yöntemleri ile mücadele, tek başına yetersiz kalmaya başlamıştır.

İnsani yardım yansız olur mu?

İnsani yardım yansız olur mu?

14 Aralık 2020

Tek başına Gazze gerçeği dahi, Batılı yardım kuruluşlarının apolitik insaniyetlerinin tesirini sorgulamak için yeterlidir.

Suriye’de İnsani Durum

Suriye’de İnsani Durum

07 Aralık 2020

Suriye’deki yaklaşık 17 milyon sivilden 13 milyonu temel ihtiyaç maddelerine erişememekte; savaşın yol açtığı güvenlik kaygıları yanı sıra açlıkla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü

Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü

12 Şubat 2021

Ortadoğu'da bütün İslami hareketler ya Müslüman Kardeşler Hareketi’ne karşı doğmuş ya ondan ayrılarak oluşmuş ya da hareketin bir uzantısı şeklinde varlığını devam ettirmiştir. Bu yüzden de Müslüman Kardeşler Hareketi bu coğrafyanın fikirsel yapısının oluşmasında bütün kitle hareketleri için önemli bir mihenk taşıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

30 Nisan 2020

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.