Yükleniyor...
Afrika'da Kuraklık ve Gıda Krizi

Afrika'da Kuraklık ve Gıda Krizi

15 Nisan 2016

Giriş

Geçmişten günümüze kuraklık, savaş ve doğal afetler gibi çeşitli sebeplerden dolayı yeryüzünün değişik bölgelerinde gıda yetersizliğine bağlı açlık krizleri yaşanmaktadır. Bu tür krizlerde zamanında tedbir alınmadığında veya insani yardım için geç kalındığında maalesef kitlesel hayvan ölümleri sonrasında insan ölümleri gerçekleşmektedir. Somali’de 2011’de yaşanan benzeri bir kıtlık neticesinde 250 bin insanın açlıktan can verdiği gerçeği hâlâ hafızalarımızda çok canlı. Birkaç yıl önce yaşanan bu elim hadise, can kayıplarının yanında Kenya ve Etiyopya gibi çevre ülkelere büyük sayılarda insan göçüne de yol açmıştı. Bu dönemde Türkiye’nin Somali’ye yaptığı insani yardım, pek çok kişinin hayatının kurtulmasına ve Somali’nin makûs talihini yenmesine yardımcı oldu. Yakın geçmişteki bu hadise dolayısıyla bugün Afrika’nın değişik ülkelerinde aynı anda yaşanan kuraklık ve gıda krizlerinde Türkiye’nin aktif olarak konuya eğilmesinin beklenmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Bu bağlamda bu raporun hazırlanması ve Türkiye kamuoyuna duyurulması bir ilk adım olarak değerlendirilmelidir.

Bu rapor 21 Şubat-3 Mart 2016 tarihleri arasında Etiyopya’nın Addis Ababa, Oromiya, Somali, Harar, Dire Dawa ve Afar bölgelerine gerçekleştirilen saha ziyaretinde federal ve bölgesel düzeyde devlet yetkilileri, STK temsilcileri ve halkla yapılan görüşmelerde edinilen bilgi ve bölgelerde yapılan gözlemler ışığında hazırlanmıştır. Rapor için veri toplama sürecinde başta Addis Ababa olmak üzere Doddotaa, Dire Kilto, Jigjiga, Harar, Babile, Dire Dawa, Shinile, Zuway Dugda, Semera, Alelo ve Asayita yerleşkelerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İNSAMER (İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Afrika Çalışmaları Masası adına bendeniz Serhat Orakçı, İHH Doğu Afrika Masası Koordinatörü Ahmet Güven ve fotoğrafçı Melih Cevdet Tekşen’in katıldığı bu ziyaret, Etiyopya’da yaşanan kuraklık ve gıda krizine dikkat çekmek ve elde edilen verileri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken özellikle seyahat süresince desteğini esirgemeyen CDA ve OWDA kurumlarına, yerel ve federal düzeyde veri paylaşımında bulunan Etiyopya hükümet yetkililerine ve diğer çalışanlara teşekkür ederiz. Raporun hak ettiği ilgiyi görmesini ve tarihî kaynaklarda Habeşistan olarak bilinen bu bölgelere gerekli yardımın zamanında ulaştırılmasına katkı sağlamasını ümit ederiz.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.