Yükleniyor...

Çalışma Alanları

İNSAMER aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

​​​​​

 • İnsani yardım
 • İnsani diplomasi
 • İnsan hakları
 • İnsancıl hukuk
 • Savaş/çatışma/gerilim
 • Soykırım/katliam
 • Doğal afetler
 • Göç, kitlesel insan hareketleri ve mülteci/sığınmacı
 • Tarih ve politika
 • Açlık
 • Yoksulluk
 • Terör
 • Sivil toplum ve STK’lar
 • Müslüman azınlıklar
 • Sosyal ve ekonomik politikalar
 • Tarım politikaları
 • Irkçılık ve yabancı düşmanlığı

Diğerleri