Yükleniyor...

Ekonomik kriz yaşayan Cezayir takas ticaretine yöneliyor! - 06 Ağustos 2020

06 Ağustos 2020

Ekonomik kriz içerisinde olan Cezayir Hükümeti, sanayi, tarım ve ihracatı teşvik etmek ve toplumsal tepkilerin başladığı bölgelerde işsizlikle mücadele, ticareti geliştirmek, azalan petrol gelirlerinin yol açtığı zararı azaltmak ve Tuareg kabilelerinin gönlünü kazanmak için, Afrika’nın “Sahel Kuşağı” ülkeleriyle takas ticareti yapma kararı aldı. Karar metnine göre, sınır ticareti, ilgili vilayetlerde ikamet eden ve toptancı olarak kayıtlı, depolama yapısı ve taşımaya elverişli araçları bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Karar gereği, valilik her yıl takas ticaret işlemlerini yapmaya yetkili toptancıların listesini belirleyecek. Yıl içinde herhangi bir ithalat veya ihracat yapmayan, ticaret ve gümrükle veya veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili düzenleyici hükümlere uyum sağlamayan tüccarın ruhsatını iptal edebilecek.

Diğerleri