Yükleniyor...
İNSAMER 4. Kriz Atölyesi ikinci hafta öğlen oturumunda Selim Vatandaş

İNSAMER 4. Kriz Atölyesi ikinci hafta öğlen oturumunda Selim Vatandaş "Teori ile Pratik Arasında Avrupa Birliği “Değerleri”ni anlattı.

27 Ekim 2018

İNSAMER Araştırmacımız Selim Vatandaş, İNSAMER 4. Kriz Atölyesi kapsamında -Teori ile Pratik Arasında Avrupa Birliği “Değerleri”- başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Selim Vatandaş gerçekleştirdiği sunumunda; uluslararası sistemin refahı için devletlerin demokratik ilkelerle işleyişini şart koşan ve kriterler belirleyen AB’nin küresel bir norm aktörü olabilmesi için öncelikle çevre aktörleri inandırıcı bir irade ortaya koyabilmesi gerektiğinden, AB’ye içeriden yöneltilen eleştirilerin büyük çoğunluğunun “demokrasi açığı” üzerine olduğundan bahsetti. İNSAMER Araştırmacımız, uluslararası hiyerarşide küresel bir aktör olduğunu ve sistemin kurallarını belirleyen referans değerlerin savunuculuğunu üstlendiğini iddia eden ve kendi sınırları içinde siyasi ve askerî bir entegrasyonu tesis etmeyi hedefleyen AB'nin, toplumsal meşruiyetini ne derece sağladığına,  göçmenlerin yaşam hakkını tehdit edecek boyuta ulaşan ırkçılıkla mücadelede ne gibi önlemler aldığına, Birlik'in algılarını olumsuz etkileyen Avrupafobi, zenofobi, İslamofobi, Türkofobi gibi toplumsal anksiyetelere karşı nasıl bir söylem ürettiğine dair kapsamlı bilgiler verdi.

Avrupa bütünleşmesinin tüm boyutlarıyla henüz tamamlanamadığına, Birlik değerlerinin uluslararası sisteme ihracından ziyade kendi içinde bile yeterince özümsenemediğine değinen Vatandaş, programın devamında öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

Diğerleri