Yükleniyor...
İnsanlığın Adalet Arayışı: 23. Yıl Dönümünde Hocalı Sempozyumu

İnsanlığın Adalet Arayışı: 23. Yıl Dönümünde Hocalı Sempozyumu

19 Şubat 2015

1915 olaylarının 100. yılı münasebetiyle Ermeni lobileri tarafından dünya çapında başlatılan yanıltıcı kampanyalar hızını arttırırken, yakın geçmişte coğrafyamızda gerçekleştirilen Hocalı Katliamı âdeta unutturulmaya çalışılıyor. Bu insanlık suçu, gerek bölgemizde ve gerekse uluslararası toplumda hak ettiği duyarlılığa henüz kavuşabilmiş ve hukuken karşılığını bulmuş değildir.

Bugün Karabağ Savaşı sırasında yaşanan Hocalı Katliamı’nın 23. yıl dönümünde, hukuken Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ toprakları halen Ermenistan işgali altında bulunmaktadır. Bu işgalin başladığı 1991 yılında SSCB’nin dağılması akabinde Ermeni birlikleri, 26 Şubat 1992 günü abluka altında tuttukları Hocalı kasabasına girerek 1.300 sivili hunharca öldürmüş, 1.275 kişiyi esir almış ve onlarca çocuğu yetim bırakmıştır. Karabağ Savaşı sırasında ise toplamda 20.000 kişi ölmüş, 50.000 kişi yaralanmış, 1 milyon kişi de yurtlarından göç etmek durumunda kalmıştır.

Hocalı Katliamı’nın ve Karabağ Savaşı süresince işlenen diğer insanlık suçlarının sorumluları bugüne kadar herhangi bir cezai sürece tabi tutulmamış ve işgal edilen topraklardan kaçan 1 milyon Azeri evlerine dönememiştir.

Bölgede süren fiilî işgalin sona ermesi ve burada işlenen insanlık suçlarının sorumlularının yargılanması yolunun açılması hedefiyle İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 21 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceği “İnsanlığın Adalet Arayışı: 23. Yıl Dönümünde Hocalı Sempozyumu”, bu konuyu bir kez daha dünya gündemine taşımayı hedeflemektedir.

Sempozyuma, Azerbaycan ve Türkiye’den uzmanlar ve gazetecilerin yanı sıra, katliama şahitlik etmiş mağdurlar da katılacak, olayın insani kriz boyutunu da kendi tecrübeleri üzerinden aktaracaklardır.

davetiye

SEMPOZYUM PROGRAMI

Tarih: 21 Şubat 2015, Cumartesi Green Park Hotel Merter, İstanbul


İNSANLIĞIN ADALET ARAYIŞI: 23. YIL DÖNÜMÜNDE HOCALI SEMPOZYUMU

Açılış ve Protokol Konuşmaları / 10.00-10.30 Bülent Yıldırım (İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı) Hasan Sultanoğlu Zeynalov (Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu) Prof. Dr. Numan Kurtulmuş (Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı) Melahat İbrahimgızı (Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili) Jale Aliyeva (Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili)

Kahve Arası / 10.30-10.45 Birinci oturum / 10.45-12.15

YAKIN TARİH IŞIĞINDA KAFKASYA’DA DEĞİŞİM Oturum Başkanı: Aygün Hasanoğlu Dağlık Karabağ Sorununun Arka Planı (Gökmen Kılıçoğlu) Hocalı Katliamı ve Hukuki Sonuçları (Fazıl Mustafa) Ermenistan ve İşgal Politikası (Hatem Cabbarlı) Tanıkların dilinden Hocalı Katliamı (Dürdane Agayeva)

Öğle Arası / 12.15-13.00 İkinci Oturum / 13.00-14.30

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇEKİŞMESİ VE ULUSLARARASI AKTÖRLER Oturum Başkanı: Agil Alesger Bölge ve Dünya Siyasi Dengeleri Açısından Karabağ Sorunu (Akıf Nagı) Türkiye’nin Kafkasya Politikası, Bölgesel Aktörler ve Karabağ Sorunu (İlgar İbrahimov) İslam Dünyasının Karabağ Sorununun Çözümündeki Rolü (Kenan Alpay)

14.30-14:45 Kahve Arası Kapanış Oturumu (Panel) / 14.45-16.00

BÖLGE GELECEĞİ VE KAFKASYA’DA BARIŞ Oturum Başkanı: Nevzat Çiçek Tarihî ve Stratejik Boyutlarıyla Ermeni Meselesi ve Bölgenin Geleceği (Halil Bal) Karabağ’ın Geleceği ve İşgal Sorununun Çözümü (İlyas İsmayılov) Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan İlişkilerinin Geleceği (Mehmet Ali Bolat)

Diğerleri