Yükleniyor...
İslami Perspektiften İklim Değişikliğine Yönelik Çözüm Önerileri

İslami Perspektiften İklim Değişikliğine Yönelik Çözüm Önerileri

21 Ağustos 2015

İslam dünyası STK’larının organize ettiği Uluslararası İklim Değişikliği Sempozyumu 17-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. İHH da sempozyuma katılan STK’lar arasındaydı. Islamic Relief, Green Faith, IFESS EcoIslam ve International Climate Action Network iş birliği ile düzenlenen sempozyum, Aralık 2015’te Paris’te Birleşmiş Milletler’in “İklim Değişikliği” konulu konferansına hazırlık niteliğindeydi. Konferansa, İslam coğrafyasından konunun önde gelen isimleri ve kuruluşları katıldı. Katılımcılar ve konuşmacılar arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Thiaw, Islamic Relief CEO’su Mohamed Ashmawey, Birleşmiş Milletler İklim Strateji Direktörü Halldor Thorgeirsson, IFESS kurucusu Fazlun Khalid gibi isimler yer aldı. Akademik dünyanın önde gelen isimlerinden George Washington Üniversitesi İslami Çalışmalar profesörü Seyyed Hossein Nasr da sempozyum katılımcıları arasındaydı. İklim değişikliğinin sebepleri ve yol açtığı olumsuzluklarla ilgili konular ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantılara Prof. Din Syamsuddin, Dr. Abdulqahir Qamar gibi isimler de sunumlarıyla katkı sağladılar.

Malezya, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Lübnan, Uganda, Bosna-Hersek, Fransa, İngiltere ve Kudüs’ten gelen katılımcılarıyla Uluslararası İklim Değişikliği Sempozyumu’nun öncelikli amacı, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve akabinde meydana gelen/gelebilecek doğal afetler ve yıkımlar konusunda alınacak tedbirler ve yapılacak yardımların nasıl olması gerektiği ve konunun İslami perspektiften kişilere ve toplumlara yüklediği sorumlulukların ortaya konmasıydı. Sempozyumda özellikle iklim değişikliğinin insani yardım faaliyetlerini nasıl etkileyeceği ve yardımların ulaştırılması sırasında karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzlukların neler olabileceği ve bu durumlarda ne gibi çözümler üretilmesi gerektiği çerçevesinde görüş ve öneriler dile getirildi.

İHH adına sempozyumu takip eden İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nden Mahmut Aytekin, İHH’nın bugüne kadarki saha çalışmalarından edinilen tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Konuşmalarda öncelikle iklim değişikliği bakımından dünyada en fazla risk altında olan bölgelerin sıralamasının yapılması ve özellikle kuraklık, hortum ve sel faktörlerine odaklanılması gerektiğine değinildi. Yardım yapan STK’ların bölgenin iklim uzmanları ile çalışarak buralara yönelik yardımları onların verdiği bilgiler çerçevesinde düzenlemesinin önemi vurgulandı. Bilindiği gibi, dünyada her bölgenin yardım ihtiyacı, yaşanan doğal afetler çerçevesinde farklılık göstermekte; bazı bölgelerde kuraklık sonucu yaşanan sıkıntılar söz konusuyken bazılarında sel sebebiyle oluşan sorunlar insanların günlük yaşamını olumsuz etkilemekte. Ayrıca bölgelerdeki yerel aktörlerin insani yardım bağlamında kapasitelerinin güçlendirilmesi, bir felaket anında, dışardan yardım gelene kadar durumlarını asgari düzeyde iyileştirecek eğitim ve ilk yardım bilgisine sahip olması, götürülecek olan yardım malzemesinin analizinin iyi yapılması, yardımların felaketten etkilenen ülkenin ekonomisini veya tarımını olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması gibi hususlar da dile getirilerek yardımların organizasyonunun en etkili şekilde sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

İki gün süren ve iklim değişikliğini İslami perspektiften ele alan sempozyum, Aralık 2015’te Paris’te Birleşmiş Milletler tarafından yapılacak olan “İklim Değişikliği” konferansına hazırlık olarak düzenlendi. Amaç, küresel ısınma ve iklim değişikliğine İslami perspektiften çözümler üretebilmekti.