Yükleniyor...

Makedonya'da Besa Hareketi'nde Temizlik-15 Ocak 2018

15 Ocak 2018

Makedonya’da yaşayan Arnavutların siyasi partisi BESA (Ahde Vefa) hareketinin genel başkanı Bilal Kasami, 6 Ocak tarihinde partinin Merkez Meclis Kurulu tarafından,  parti tüzüğüne aykırı hareket etmek ve yerel seçimlerle ilgili sorumluluk almamasından dolayı görevinden alındı. Kurulun aynı toplantısında partinin Şubat ayında kongreye gitmesi ve kongreye kadar partiyi milletvekili ve en yaşlı üye olan Prof. Dr. Necbeddin Kahremani’nin yürütmesi kararı alındı. 

Görevden alınan Kasami, kendini destekleyen küçük bir grup parti üyesi ile aynı saatlerde Kalkandelen’de paralel ve meşru olmayan bir merkez meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Kasami parti Merkez Meclis Kurulunun salt çoğunluğu tarafından alınan kararı tanımadığını açıkladı.

Diğerleri