Yükleniyor...
“Ortadoğu’da Kürtler ve Barış” Sempozyumu Diyarbakır’da Gerçekleştirildi

“Ortadoğu’da Kürtler ve Barış” Sempozyumu Diyarbakır’da Gerçekleştirildi

29 Nisan 2015

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen “Ortadoğu’da Kürtler ve Barış” sempozyumu 25-26 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren oturumlar çok sayıda akademisyen, gazeteci, öğrenci ve diğer meslek gruplarından katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyumda çözüm süreci, Ortadoğu’daki gelişmelerin bölgeye etkisi ve barışın tesisinde yapılması gerekenler konuşuldu. Ayrıca, farklı coğrafyalardaki benzer kriz alanları ve yürütülen çözüm süreçlerinin de masaya yatırıldığı sempozyumda Moro, İrlanda, İspanya, Doğu Türkistan ve Keşmir tecrübeleri de bölge uzmanları tarafından aktarıldı.

İslam dünyası kendi meselelerini kendisi çözebilir

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kürt ve Türk ittifakının Suriye, Irak ve Lübnan’daki kaosa çözüm üretebileceğini söyledi. Yıldırım, “İslam milleti kendi meselelerini çözecek yetenektedir. İşte bunu dediğimiz an, kararımızı verdiğimiz an çözümü kendimiz üretebiliriz. Fakat bundan rahatsız olanlar var. Bunlar, İslam dünyasının parçalanması, bölünmesi, kolay yenilir yutulur hale gelmesi için gayret eden egemen güçlerdir.” diye konuştu.

Çözüm ve barış sürecine katkıda bulunanların unutulmayacağını belirten Yıldırım, “Taraflar söylediklerine dikkat etmeli, birbirlerini rencide edecek şeylerden kaçınmalı. Bu sürecin tarafları millettir, halktır; süreç artık partileri, örgütleri aşmıştır.” dedi.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhyiddin Ali Karadaği, “Ortadoğu Barışının Tesisinde Kürtlerin Rolü” başlıklı bir konferans gerçekleştirdi.

Kürtlerin tarih boyunca her zaman barıştan yana olduğunu ve barışın tesisi için türlü bedeller ödediğini belirten Karadaği, çözüm sürecinden hiçbir şekilde geri adım atılmaması gerektiğini ifade etti.

Bugüne kadar Kürt halkının çeşitli haksızlıklara maruz kaldığını ve hakların alınması için meşru zeminde çaba göstermek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karadaği, Kürt halkının edindiği kazanımların sadece bir parti veya bir kesim üzerinden gündeme getirilmesinin ve bir kesime mal edilmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını belirtti.

Sempozyumun konu başlıkları

Orhan Miroğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı “Kürtler, Tarih, Dil, Kültür ve Coğrafya” adlı ilk oturumda Dr. Müfid Yüksel “Kürtlerin Tarihçesi”, Dr. Abdulbaset Sieda “Türkiye, Irak, İran, Suriye Kürtlerinin Nüfusu ve Sosyolojik, Dinî, Ekonomik, Siyasi Durumlarının Tahlili”, Behçet Atila “Kürdistan Coğrafyasında İnsani Durum ve İnsani Yardım Çalışmaları”, Halil Aktuğ “Kürt Dili”, Dr. Farsat Mari’i “Kürt Kültür ve Sanatı”, Molla M. Zahid Kuldaş “Kürtlerin İslam’la Tanışması ve İslam’ın Kürt Kimliğindeki Yeri ve Etkisi”, Milletvekili Altan Tan ise “Marksizm ve Milliyetçilik Etkileşiminde Kürtler” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kazım Koç moderatörlüğünde yapılan “Kürt Meselesi, Çatışma, Değişim, Dönüşüm” adlı ikinci oturumda ise Ali Kaça’nın “Kürt Meselesinin Çıkışı, Baskı ve İsyanlar”, Abdulilah Fırat’ın “Vakalar Üzerinden Kürtlere Yönelik Baskı ve Zulüm”, Doç. Dr. Güneş Murat Tezcür’ün “Kürt Meselesinin Silahlı Çatışma Sürecine Evrilmesi”, Mehmet Yavuz’un “Ortadoğu’daki Gelişmelerin Kürt Meselesi ile Etkileşimi”, Av. Serdar Bülent Yılmaz’ın “Temel Haklar ve Özgürlüklere Dair Problemler” başlıklı sunumları ile Mustafa Eren’in Kürt gençlerinin ve Nurcan Akyol’un Kürt kadınlarının problemleri ve çözüme yaklaşımları üzerine gerçekleştirdikleri sunumlar yer aldı.

Oturum başkanlığını Hüseyin Oruç’un yaptığı üçüncü oturumda farklı coğrafyalardaki etnik kökenli silahlı çatışmalar ve çözüm süreçleri konuşuldu. Bu oturumda Mohajirin Ali “Filipinler-Moro Barış Süreci”, Akın Özçer “Bask Milliyetçiliğinden Barışa İspanya Tecrübesi”, Yusuf Çınar “Kuzey İrlanda’da Barışa Giden Yolda Silahsızlanma Süreci”, Amine Ertürk “Çin’in Doğu Türkistan Politikasında Temel Sorunlar” ve Nazir Ahmed “Keşmir Mücadelesinin Tarihi Geçmişi ve Güncel Durumlar” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Oturum başkanlığını Doç. Dr. İbrahim Özcoşar’ın yaptığı dördüncü ve son oturumda barış ve çözüm süreci masaya yatırıldı. Gazetezi-yazar Nevzat Çiçek’in “Kürt Halkı Ne İstiyor?”, Doç. Dr. Vahap Coşkun’un “Yeni Bir Anayasa Sorunları Çözecek Mi? Anayasal ve Yasal Düzenleme Beklentisi”, Abdurrahman Kurt’un “Çözüme Katkıda Bulunan Toplumsal Aktörlerin Negatif ve Pozitif Rollerinin Değerlendirilmesi”, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülden Sönmez’in “Barış ve Çözümün Gerektirdikleri, Sorumluluklarımız” başlıklı sunumlarının ardından sempozyum tamamlandı.

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin sempozyum boyunca sunulan tebliğler ve ayrıca eklenecek makalelerle Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaca ve İngilizce olmak üzere beş dilde hazırlayacağı kitap sonbaharda okuyucuyla buluşacak.