Yükleniyor...
Ortadoğu’da Kürtler ve Barış Sempozyumu Hazırlıkları Tamamlandı

Ortadoğu’da Kürtler ve Barış Sempozyumu Hazırlıkları Tamamlandı

17 Nisan 2015

Kürt meselesinin çok derin ve maalesef kanlı, gözyaşıyla dolu uzun bir tarihi bulunmaktadır. “Çözüm Süreci” adıyla başlayan yeni dönem, “Kürt sorununa çözüm” etiketi ile sunulamayacak kadar derinlikli değişim ve dönüşümleri gerektirmektedir. Zira bu konu, sadece etnik boyuta indirgenemeyecek karmaşıklıkta, ekonomik, tarihî, kültürel, bölgesel ve siyasi boyutları iç içe geçmiş bir sorun olarak ortada durmaktadır. Reformların yapılması, sadece kültürel haklar verilmesi, anayasaya eşit yurttaşlıkla ilgili maddeler konulması gibi sınırlı düzenlemelerden daha çok, ülkede adalet merkezli ve insanların kimliğini ve inancını özgürce yaşadığı siyasi, kültürel ve ekonomik yaşam kalitesini topyekûn yükseltecek köklü düzenlemelerden geçmektedir. Bu çapta bir sürecin ehemmiyeti ise yeteri kadar anlaşılamamış ve yeterince anlatılamamıştır. Bölge halkının, Türkiye halkının ve tüm Ortadoğu halklarının tamamını etkileyecek bu süreçle birlikte gelecek olan barış ortamı, insan hayatının güven içerisinde olacağı, Kürt kimliği ile ilgili haksızlıkların ortadan kalkacağı, kardeşliğin pekişeceği, dış güçlerin oyunlarının bozulacağı, mutluluk, umut ve refahın artacağı, her konuda yaşam kalitesinin yükseleceği, kısacası meselenin odağındaki tüm tarafların kazançlı çıkacağı sonuçlar doğuracaktır. Ancak sürecin sağlıklı yürümesi ve gerekli desteği bulması için bütün bu olası kazanımların neler olabileceği ve kimleri nasıl etkileyeceği konularında yeterli bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılamamıştır.

Adalet ve kardeşlik hukuku üzerine inşa edilecek sürecin olumlu bir şekilde yürütülmesi için tüm imkânların kullanılması gerektiğine inançla bizler, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz ilkeler doğrultusunda Kürt meselesinin çözümü için de çaba gösteriyoruz. Bir zamanlar bütün seslerin silah sesiyle, baskı ve zorbalıkla bastırıldığı bölgede, bugün silahların sustuğu ve herkesin çözümü konuştuğu bir döneme kavuşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bu yeni dönemde her türlü riski ve zorluklarına rağmen, çözümün ve barışın sağlanması için bugüne kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdik, raporlar yayımladık. Bölge halkının sorunlarına derman olmaya ve her türlü haklarını elde ettikleri onurlu bir yaşama kavuşmalarını sağlayacak çözümün parçası olmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz.

Kürt meselesinin çözümü ve kalıcı bir barışın tesisi, süreci iyi anlamaktan geçmektedir. Kürt coğrafyasının yanı sıra Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki saha çalışmalarımız, Kürtlerin yeterince ve hakikate uygun tanınmadığını, Kürt halkının yaşadığı problemlerin yeterince bilinmediğini göstermektedir. Öte yandan meselenin uzun bir dönem özgürce konuşulamamış olması, şiddetin taraflar arasında tek dil olması ve yanlı iletişim politikaları da sorunun halklar arasında derinleşmesine sebep olmuştur.

“Ortadoğu’da Kürtler ve Barış” sempozyumu bu noktada önemlidir. Zira sempozyumda Kürtlerin tarihi, dili, kültür ve sanatı, İslam’la tanışması, sosyoekonomik ve siyasi durumu, Kürt diasporası, milliyetçilik sorunları, Kürt meselesinin çıkışı, silahlı çatışma dönemi, Suriye ve Irak’taki gelişmeler, Kobani olayları, hak ve özgürlükler problemi, Kürt gencinin ve kadınının problemleri, silahların susması, barış ve çözüm sürecine dair gelişmeler, beklentiler ve sorumlulukların yanı sıra farklı coğrafyalardaki benzer kriz alanları ve yürütülen çözüm süreçleri tartışılacaktır.

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin yanı sıra ayrıca edinilecek tebliğ ve makalelerle bir kaynak kitap hazırlanacak ve beş dilde (Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaca, İngilizce) yayınlanarak uluslararası istifadeye sunulacaktır.

İnsanoğlu için en hayırlı olanın barış olduğuna inanan bizler için barışa katkı sunmak da en hayırlı gayretler arasında yer almaktadır.

Hayırlara vesile olması dileğiyle.

Sempozyum programı ve davetiye için lütfen tıklayınız.