Yükleniyor...

"Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihî Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler” kitabımız yayımlandı!

21 Aralık 2018

İNSAMER Afrika Uzmanımız Serhat Orakçı’nın hazırladığı “Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihî Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler” başlıklı kitap çalışmasının temel amacı, farklı aşamalardan geçen Türkiye-Afrika ilişkilerinin bugün geldiği noktayı, tarihî bağlamından ayırmadan konu hakkında mevcut yazılı materyallere ve saha tecrübelerine de başvurarak değerlendirmektir. Dolayısıyla çalışmada, Türkiye-Afrika ilişkilerinde rol oynayan dinamikler doğrudan ele alınmaktan ziyade, Müslümanların Etiyopya’ya ilk hicretinden başlayarak günümüze kadar uzanan süreç, yaklaşım ve beklentiler doğrultusunda analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Diğer bir ifadeyle, bu kitap, 1998 yılından bu yana Afrika’ya yönelik bilinçli bir program yürüten Türkiye’nin kıta ile ilişkilerini tarihî arka planına da değinerek ele almakta, okuru 21. yüzyılın geri kalanına açık bir şekilde damgasını vuracak olan Afrika’ya yeni bir gözle bakmaya davet etmektedir. Ayrıca hem Türkiye hem de Afrika açısından önemli bir ortak nokta olması sebebiyle çalışmada Avrupa’ya da yer verilmiştir. 

Serhat Orakçı’nın hazırladığı Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihî Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler” isimli kitabımızı internet sitelerinden ya da kitapçılardan temin edebilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Diğerleri