Yükleniyor...

Türkiye-Malezya Arasında Stratejik Ortaklık Sağlandı

12 Mayıs 2014

28 milyon nüfusuyla Güneydoğu Asya’nın ekonomik anlamda en gelişmiş ülkelerinden biri olan Malezya, ticaretteki dinamizmi, ihracat ve ithalattaki yükselen ivmesiyle Asya’nın önemli merkezlerinden biri. Sırasıyla Portekiz, Hollanda ve İngiltere’nin sömürgesinde kalan Malaylar, 18. yüzyılda İngilizler tarafından ülkelerine işçi olarak getirilen Çinli ve Hintlilerle topraklarını paylaşmak durumunda kalmış ve bağımsızlıklarından sonra tüm kesimlere yönelik dengeli bir siyaset geliştirmiş. Demografik yapısı değişen ülkede bugün %50,4 Malay, %23,7 Çinli, %11 yerli, %7,1 Hintli, %7,8 oranında ise diğer ırka mensup gruplar yaşıyor. Malayca, Çince, Tamilce, İngilizce dillerinin konuşulduğu ülke, federal anayasal monarşiye dayalı parlamenter demokrasiyle yönetiliyor. 11 eyaletten oluşan Malezya’da her eyaletin bir anayasası, beş yılda bir yapılan seçimlerle yenilenen parlamentosu ve başbakanı bulunuyor. Ülkede bulunan kral yürütmenin başı olsa da yürütme yetkisi başbakan başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından kullanılıyor. 238 milyar dolarlık millî hasılasıyla dünyanın 37. büyük ekonomisine sahip olan Malezya, 1997’de uyguladığı başarılı ekonomik politikalarla ekonomik krizin üstesinden gelmiş. 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle %1,7 oranında daralan ekonomisini ise 2010 yılında %7,2 büyütmeyi başarmış. Malezya, Müslüman kimliğiyle ve ülkesindeki farklı etnik gruplara gösterdiği hoşgörüyle dünyadaki örnek ülkelerden biri.

Türkiye ise stratejik konumu ve 74 milyon nüfusu ile Avrupa ve Asya’nın yükselen ekonomilerinden birine sahip. Malezya ve Türkiye son birkaç yıldır ekonomi alanında birbirine yaklaşarak nihayetinde stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Türkiye, Malezya’nın serbest ticaret anlaşması yaptığı on üçüncü ülke. Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye’nin üçüncü ticaret ortağı olan Malezya ise Türkiye ile olan ticaretini son beş yılda %86 oranında arttırdı. Türkiye Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-10 Ocak’ta gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde 2013’teki 1,1 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin 2018 yılında 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kararlaştırıldı.

Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Antlaşması imzalandı

İlk toplantısı 31 Mayıs-1 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen ve 2014 yılına kadar aralıklarla süren görüşmeler anlaşma ile neticelendi. Anlaşma Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato’ Sri Mustapa Mohamed ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından 17 Nisan 2014’te Ankara’da imzalandı.

malezya-trAnlaşmanın içeriği şu başlıkları kapsıyor:
• İhracatçılara pazar bulunması
• Menşei kuralları
• Gümrük iş birliği
• Ticarette teknik engeller anlaşması
• Sıhhi ve sağlık sertifikası
• Ticari ilişkilerin iyileştirilmesi
• Ekonomik ve teknik iş birliği
• Yasal düzenleme
• Ticari eşya ticareti

Anlaşma, Malezya ve Türkiye arasındaki önemli malların ticaretinde dereceli olarak gümrük vergisini azaltarak ortadan kaldırmayı da amaçlıyor. Malezya, Türkiye’yi 74 milyon nüfusu, kişi başına 10,782 dolar gayrisafi yurt içi hasılası ile Malezya ürünleri için cazip bir pazar olarak görürken Türkiye de Malezya’nın ASEAN’daki üyeliğini ve Asya’ya açılan kapı olmasını avantaja dönüştürmek istiyor.

Malezya, tekstil ve giysi dahil elektrikli ve elektronik ürünler, kimyasal ürünler, lastik ürünleri ve palmiye yağı ürünleriyle Türkiye pazarına girerken, Türkiye de demir-çelik ürünleri, kimyasal ürünler, makineler, tertibat aletleri, elektrikli ve elektronik ürünlerle Malezya pazarında yer alıyor.

Türkiye ve Malezya arasında yapılan serbest ticaret anlaşması ile iki ülke arasındaki vize uygulaması da karşılıklı olarak kaldırıldı. Vize uygulamasının kalkması her iki ülke tarafından memnuniyetle karşılandı. Malezya Başbakanı Abdürrezzak, Ankara’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla birlikte Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) “Küreselleşen Asya’da Türkiye-Malezya Stratejik Ortaklığı” konulu konferansına katılarak iki güçlü ülkenin stratejik ortaklığının bölge için öneminden bahsetti ve bu çabaların gelecek için umut verici olduğunu vurguladı.