Yükleniyor...

"Türkiye Okumaları" programının son haftasında Afrika Araştırmacımız Serhat Orakçı "Türkiye-Afrika İlişkileri"ni anlattı.

10 Mart 2018 Cumartesi

Türkiye Okumaları Programı kapsamında Türkiye-Afrika İlişkileri başlıklı sunumunu gerçekleştiren İNSAMER Afrika Araştırmacımız Serhat Orakçı; Osmanlıların Afrika kıtasıyla olan ilişkilerinin çok eski tarihlere dayandığını anlattı. Yüzyıllar öncesine uzanan kadim ve ilkeli  tarihi geçmişe dayanan Türkiye-Afrika ilişkileriyle ilgili kapsamlı bilgiler veren Orakçı; Osmanlı Devleti'nin 1517 yılında Mısır’ı idaresine alarak, Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Akdeniz’de Avrupalılarla girdiği güç mücadelesini,1551 yılında Osmanlı hakimeyetine giren Trablusgarp'ı, Kızıldeniz, Habeşistan sahilleri ve Batı Hint Okyanusu'nda son verilen Portekiz üstünlüğü ile Osmanlı'nın 16. yüzyıl boyunca bölgeyi Batılı sömürgecilerden koruma gayretini detaylıca izah etti. 

Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Afrika ilişkilerini de dönemlere ayıran İNSAMER Araştırmacımız, Soğuk Savaşın belirlediği politikalar ve ülkemizin siyasi ve ekonomik imkânlarının el vermeyişi gibi nedenlerle Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin yetersizliğine vurgu yaptı. 1998 yılında Afrika Eylem Planının kabulüyle Türkiye'nin Afrika’ya yönelik ilgisinin arttığını,  ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yeni tedbirlerin uygulanmaya başlandığına dikkat çekti.

Son on yılda büyük ilerleme kaydeden Türkiye-Afrika ilişkilerinin, 2013 yılı itibariyle her geçen gün derinleşmekte olan bir ortaklık sürecine girdiğine de değinen Serhat Orakçı, programın bitiminde öğrencilerimizin sorularını yanıtladı. 

Diğerleri